رعایت حق مولف در پایان‌نامه‌ها بررسی می شود

سمینار علمی با موضوع رعایت حق مؤلف در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الكترونیكی برگزار می شود.

ایران داکیومنت به نقل از خبرگزاری مهر، این سمینار علمی با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، چهارم آذرماه جاری برگزار می شود.

سخنرانان سمینار «رعایت حق مؤلف در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الكترونیكی» زینب پاپی دارای دكتری علم اطلاعات و دانش شناسی و با حضور صفر بیگ زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سعید رضایی شریف آبادی، رئیس انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران هستند.

این سمینار علمی قرار است در نهایت به سوالهایی چون « مؤلفان پایان نامه های منتشره در سامانه ملی پایان نامه‌ها تا چه اندازه از حمایت های حقوقی و فنی برخوردارند؟»، «برخورداری مؤلفان پایان نامه های منتشره در سامانه ملی پایان نامه ها از حمایتهای حقوقی چه الزامات فرهنگی - اجتماعی دارد؟» پاسخ دهد.

همچنین موضوعات «حقوق مؤلفان پایان نامه های منتشره در سامانه ملی پایان نامه ها با چه چالش هایی مواجه است؟»، «عوامل موثر در نقض حقوق مؤلفان پایان نامه های منتشره در سامانه ملی پایان نامه ها كدامند؟» و «چگونه می توان رعایت حقوق مؤلفان پایان نامه های منتشره در سامانه ملی پایان نامه ها را تضمین كرد (الگوی پیشنهادی كدام است)؟» از دیگر موارد مورد نظر در این سمینار است.

آخرین ویرایش: 1394/09/02
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.