قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان منصوب کرد .

ایران داکیومنت به نقل از مهر، مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان با صدور حکمی دکتر فریبرز سجادی را به عنوان قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان منصوب کرد .

فریبرز سجادی پیش از این نیز معاون امور دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم را برعهده داشت .

آخرین ویرایش: 1394/03/30
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.