تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور - سال 1394

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1394 ثبت‌نام نموده‌اند، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان می رساند که باتوجه به شهرستان محل اقامت (حسب موردبند 27ویا30تقاضانامه ثبت نامی)حوزه های امتحانی داوطلبان به شرح جدول شماره یک این اطلاعیه تعیین شده است وتوضیحات لازم درخصوص توزیع کارت وبرگزاری آزمون به شرح ذیل به اطلاع می رسد :


الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 
 كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 94/02/29 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. 

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 15 و 16 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 94/03/01 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 8، 13، 14 و 17 (جنس، مذهب، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و خوشه شغلي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند. 
2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است. 
تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 94/02/30 و پنجشنبه 94/02/31 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌ 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
2- فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌  8:30 (هشت و سي دقيقه‌) صبح روز جمعه 1/3/94  آغاز مي‌گردد.
3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند. 
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.
6-چنانچه درهرمرحله ازآزمون (ثبت نام، شرکت درآزمون وحتی پس از اعلام نتایج اولیه )مشخص گردد که داوطلبی واجدشرایط شرکت در آزمون وپذیرش نمی باشد مطابق ضوابط باوی رفتار خواهد شد.

ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريا ل تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 در خاتمه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 94/02/31 بغير از ايم تعطيل و در وقت اداري با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان و يا شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 در ميان بگذارند.

 

جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه­هاي اجرايي كشور - سال‌ 1394
نام استان
شهرستان محل
برگزاري آزمون
استان محل اقامت
آذربايجان شرقي
تبريز
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آذرشهر، اسکو، اهر، بستانآباد، تبریز، جلفا، خداآفرین، سراب، شبستر، کلیبر، مرند، میانه، ورزقان، هریس و هشترود از استان آذربايجان شرقی می باشند.
مراغه
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي مراغه، بناب، چاراویماق، عجب شيرو ملكان از استان آذربايجان شرقي مي باشند.
آذربايجان غربي
اروميه
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه و اشنویه ازاستان آذربایجان غربی می باشند.
خوی
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خوی، چايپاره، سلماس، ماکو چالدران، پلدشت و شوط ازاستان آذربایجان غربی می باشند.
مياندوآب
 داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پیرانشهر، مهاباد، سردشت، میاندوآب، بوکان، نقده، شاهین دژ و تکاب از استان آذربایجان غربی می باشند.
اردبيل
اردبيل
 کلیه داوطلبان استان اردبيل‌
اصفهان
 اصفهان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اصفهان، برخوار، خمینی شهر، خور وبیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهررضا، فلاورجان، لنجان، مبارکه، نائین وگلپایگان از استان اصفهان می باشند.
نجف آباد
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تیران و کرون، چادگان، خوانسار، فریدن، بوئین میاندشت، فریدونشهر و نجف آباد از استان اصفهان مي‌باشند.
كاشان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، نطنز و اردستان از استان اصفهان مي‌باشند.
ايلام
 ايلام‌
کلیه داوطلبان استان ايلام‌
بوشهر
 بوشهر
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوشهر، تنگستان، جم، دشتی، دیر، دیلم، عسلویه، کنگان و گناوه از استان بوشهر می باشند.
دشتستان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان دشتستان از استان بوشهر می باشند.
تهران
تهران
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسلامشهر، رباط کریم، شهریار، قدس، بهارستان، پردیس، تهران، دماوند، ملارد، شمیرانات و فیروزکوه از استان تهران می باشند.
ری
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پیشوا، ری، ورامین، پاکدشت و قرچک از استان تهران می باشند.
چهار محال و بختياري
شهر كرد
کلیه داوطلبان استان چهار محال‌ و بختياري‌
خراسان جنوبي
بيرجند
کلیه داوطلبان استان خراسان خراسان جنوبي است.
خراسان رضوي
مشهد
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بینالود، چناران، درگز، سرخس، فریمان، فیروزه، قوچان، کلات، مشهد و نیشابور از استان خراسان رضوی می باشند.
تربت حيدريه
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تربت حیدریه، تایباد، گناباد، مه ولات، زاوه، کاشمر، بردسکن، خواف، تربت جام، خلیل آباد، بجستان، رشتخوارو باخزر از استان خراسان رضوي مي باشند.
سبزوار
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از استان خراسان رضوي می باشد.
خراسان شمالي
بجنورد
كليه داوطلبان استان خراسان شمالي به جزء حوزه هاي مندرج در شهرستانهاي شيروان و اسفراين
اسفراين
كليه داوطلبان شهرستانهاي اسفراين
شيروان
كليه داوطلبان شهرستانهاي شيروان و فاروج
خوزستان
اهواز
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، اهواز، ایذه، باغ ملک، باوی، بندر ماهشهر، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، دشت آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتگل، هندیجان وهویزه از استان خوزستان می باشند.
دزفول
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دزفول‌، انديشمك وشوش استان خوزستان مي باشند.
زنجان
زنجان
 کلیه داوطلبان استان زنجان‌
سمنان
سمنان‌
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آرادان، سمنان، گرمسار و مهدی شهر از استان سمنان می باشند.
شاهرود
‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود، دامغان و میامی ا ز استان سمنان است.
سيستان و بلوچستان
زاهدان‌
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خاش، زاهدان و میرجاوه از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
زابل
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ازاستان سيستان و بلوچستان است
ايرانشهر
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ايرانشهر، سراوان، فنوج، دلگان، مهرستان، سرباز و سیب سوران از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
چا‌بهار
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چا‌بهار، کنارک، نيك شهر و قصرقند از استان سيستان وبلوچستان مي‌باشند.
فارس
شيراز
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهايآباده، ارسنجان، اقلید، بوانات، پاسارگاد، جهرم، خرامه، خرم بید، خنج، رستم، زرین دشت، سپیدان، سروستان، شیراز، فراشبند، فیروزآباد، قیر وکارزین، کازرون، کوار، گراش، لارستان، لامرد، مرودشت، ممسنی و مهر از استان فارس می باشند.
فسا
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای استهبان، داراب، فسا و نی ریز ازاستان فارس می باشند.

ادامه جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه­هاي اجرايي كشور - سال‌ 1394
نام استان
شهرستان محل
برگزاري آزمون
استان محل اقامت
قزوين
قزوين‌
کلیه داوطلبان استان قزوين‌
قم
قم
 کلیه داوطلبان استان قم‌
كردستان
سنندج‌
 کلیه داوطلبان استان كردستان‌
كرمان
كرمان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بافت، بردسیر، بم، رابر، راور، ریگان، زرند، فهرج، کرمان، کوهبنان و نرماشیر از استان کرمان می باشند.
جیرفت
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای عنبرآباد، جیرفت، رودبارجنوب فاریاب، کهنوج، منوجان، قلعه گنج و ارزوئیه از استان کرمان می باشند.
رفسنجان
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان، شهربابك، سيرجان و انار از استان كرمان مي‌باشند.
كرمانشاه
كرمانشاه
كليه داوطلبان استان كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحمد
 
بويراحمد(ياسوج‌)
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای باشت، بویراحمد، بهمئی، دنا وگچساران از استان كهكيلويه‌ و بويراحمد می باشند.
كهگيلويه(دهدشت)
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای كهگيلويه (دهدشت)، چرام و لنده از استان كهگيلويه‌ و بويراحمد می باشند.
گلستان
گرگان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آق قلا، بندرگز، ترکمن، علی آباد، کردکوی، گرگان و گمیشان از استان گلستان می باشند.
گنبد کاووس
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای کلاله، مراوه تپه، گالیکش، مینودشت، آزادشهر، رامیان و گنبد کاووس از استان گلستان می باشند.
گيلان
رشت
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، رودبار، سیاهکل، شفت، صومعه سرا، طوالش، فومن و ماسال ازاستان گیلان می باشند.
لاهیجان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای رودسر، لنگرود و لاهیجان از استان گیلان می باشند.
لرستان
 
خرم‌آباد
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر، خرم آباد، دلفان، دوره، رومشکان، سلسله و کوهدشت از استان لرستان می باشند.
بروجرد
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بروجرد، اليگودرز، ازنا و دورود از استان لرستان مي باشند.
مازندران
 
ساري
 
كليه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساري، بهشهر، نكا، گلوگاه، جويبار و قائم شهر از استان مازندران مي باشد.
بابل(برادران)
‌مازندران ‌(داوطلبان مرد بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني ساري و چالوس)
بابلسر (خواهران)
‌مازندران‌ (داوطلبان زن بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني ساري و چالوس)
چالوس
 
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تنکابن، نوشهر، عباس آباد، رامسر، نور، چالوس و كلاردشت از استان مازندران می باشند.
مركزي
اراك
کلیه داوطلبان استان مركزي
هرمزگان
بندرعباس
 کلیه داوطلبان استان هرمزگان‌
همدان
 
‌همدان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد، بهار، رزن، فامنین، کبودرآهنگ و همدان از استان همدان می باشند.
ملاير
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ملاير، نهاوند وتويسركان ازاستان همدان مي باشند.
يزد
يزد
کلیه داوطلبان استان يزد.
البرز
 
كرج
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اشتهارد، ساوجبلاغ، طالقان، کرج، نظرآباد و فرديس از استان البرز می باشند.


جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون استخدامي متمركز دستگاه­هاي اجرايي كشور - سال‌ 1394

نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه تبريز
تبریز: بلوار 29 بهمن، مديريت امور آموزشي دانشگاه
تبريز
آذربايجان شرقي
مراغه
دانشگاه مراغه
مراغه: اتوبان اميركبير، ميدان مادر، شهرك گلشهر،
دانشگاه مراغه
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه،
ستاد مرکزی پردیس دانشگاهي
آذربايجان غربي
خوي
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خوي
خوی: بلوار ولایت فقیه، دانشگاه آزاداسلامی واحد
خوی، ساختمان اداری
آذربايجان غربي
مياندوآب
مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب
مياندوآب: بزرگ راه ولايت، بالاتراز كوي رابري،
نرسيده به ايستگاه راه آهن
اردبيل
اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي،
ساختمان اداره كل امور آموزشي
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
 اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه
اصفهان، ساختمان معاونت آموزشي
اصفهان
كاشان
دانشگاه كاشان
کاشان: کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه
کاشان
اصفهان
نجف آباد
دانشگاه پيام نور مركز نجف آباد
نجف آباد: میدان آزادگان، بلوار طالقانی بعد از شهر
شادی، دانشگاه پيام نور مركز نجف اباد
البرز
كرج
دانشگاه خوارزمي - پرديس كرج
کرج: حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی
پرديس كرج
ايلام
ايلام
دانشگاه ايلام
ایلام: جاده مهران، روبروی سازمان همیاری
شهرداری­ها، مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس بوشهر
بوشهر: خيابان شهيدماهيني، دانشگاه خلیج فارس
بوشهر
بوشهر
دشتستان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان
دشتستان: روبروی دادگستری، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دشتستان
تهران
تهران (خواهران)
دانشگاه خوارزمي - پرديس تهران
تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید
مفتح، دانشگاه خوارزمی پرديس تهران
تهران
تهران (برادران)
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
 تهران: بزرگراه جلال آل احمد، ابتداي پل نصر
(گيشا)، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
تهران
ري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
تهران: بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر
حضرت امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار
امام (ره)
چهار محال و بختياري
شهركرد
دانشگاه شهركرد
شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت
آموزشی
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بیرجند: میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشکده
هنر
خراسان رضوي
تربت حيدريه
دانشگاه تربت حيدريه
کیلومتر 7 محور (تربت حیدریه-مشهد)، بعد از پل
هوایی عابر پیاده، دانشگاه تربت حیدریه
خراسان رضوي
سبزوار
دانشگاه حكيم سبزواري
سبزوار: توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری،
طبقه همکف، دانشکده علوم پایه
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب
شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم
اداری و اقتصادی
خراسان شمالي
بجنورد
آموزش و پرورش بجنورد
بجنورد: خيابان جواديه ، مديريت آموزش و پرورش
بجنورد، كارشناسي سنجش
خراسان شمالي
اسفراين
دانشگاه پيام نور اسفراين
اسفراين: بلوارسربداران، جنب اداره برق
خراسان شمالي
شيروان
دانشگاه آزاد اسلامي شيروان
شيروان: خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي
واحد شيروان
 خوزستان
اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه
شهيد چمران اهواز
 خوزستان
دزفول
دانشگاه صنعتي جندي شاپور (دزفول)
دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري، دانشگاه
صنعتي جندي شاپور (دزفول)
 زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان: کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشگاه زنجان،
ساختمان مرکزی واحد رایانه
 سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
 سمنان: روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك
دانشگاه سمنان، مديريت تحصيلات تكميلي
دانشگاه
 سمنان
شاهرود
دانشگاه صنعتي شاهرود
شاهرود: میدان هفتم تیر، بلوار دانشگاه، پردیس
اصلی دانشگاه شاهرود، سازمان مرکزی اداره کل
آموزشی
سيستان و بلوچستان
ايرانشهر
دانشگاه ولايت - ايرانشهر
ایرانشهر: کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی، دانشگاه
ولایت ايرانشهر
سيستان و بلوچستان
چابهار
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی
سيستان و بلوچستان
زابل
دانشگاه زابل
زابل: كيلومتر2 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه
زابل، ساختمان ولايت، حوزه معاونت آموزشي
سيستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
 زاهدان: خيا بان دانشگاه ، روبروی بلوار معلم،
مجتمع ورزشی 22 بهمن دانشگاه سیستان و
بلوچستان
فارس
شيراز
دانشگاه شيراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی
رفاهی دانشگاه شیراز
فارس
فسا
دانشگاه فسا
 فسا: چهارراه هنرستان، بلوار شهیدمحب،
دانشگاه فسا
قزوين
قزوين
دانشگاه پيام نور مركز قزوين
قزوین: خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات،
دانشگاه پيام نور مركز قزوين
قم
قم
دانشگاه قم
 قم: جاده قديم اصفهان، بعدازشهرك قدس،
دانشگاه قم، سازمان مركزي
كردستان
سنندج
دانشگاه كردستان
سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه درب
اصلی دانشگاه کردستان،
كرمان
جيرفت
دانشگاه جيرفت
جیرفت: کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت
كرمان
رفسنجان
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
رفسنجان: ابتدای بلوار ولایت، سازمان مرکزی
دانشگاه ولي عصر (عج)، دفتر استعدادهای
درخشان
كرمان
كرمان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
کرمان: .بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی و
مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 
 
ادامه جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه­هاي اجرايي كشور - سال‌ 1394
 
  
نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازي كرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس
دانشگاه رازی، دانشکده علوم
كهگيلويه و بويراحمد
ياسوج
دانشگاه ياسوج
ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه
ياسوج، اداره آموزي وتحصيلات كميلي
كهگيلويه و بويراحمد
دهدشت
دانشگاه پيام نور مركز دهدشت
دهدشت: خیایان فرهنگ، بعد از آموزش و
پرورش، دانشگاه پیام نور مركز
دهدشت (ساختمان قدیم)
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان
گرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گلستان
گنبد كاووس
دانشگاه گنبدكاووس
گنبدکاووس: خیابان شهید فلاحی (فرودگاه
سابق)، انتهاي بلوار بصیرت،
دانشگاه گنبد کاووس
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهر
بازی، پردیس دانشگاه گیلان
گيلان
لاهيجان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شرق
گيلان (لاهيجان)
لاهیجان: خیابان کاشف شرقی، خیابان
شقایق، مجتمع اداری آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
لرستان
بروجرد
دانشگاه حضرت آيت الله عظمي
بروجردي (ره)
بروجرد: کیلومتر 3 جاده (بروجرد-خرم آباد)،
دانشگاه آیت الله العظمی
بروجردی (ره)
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: کیلومتر5جاده (خرم آباد -تهران )،
دانشگاه لرستان
مازندران
بابل (برادران)
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابل: خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل
مازندران
بابلسر
(خواهران)
دانشگاه مازندران (بابلسر)
بابلسر: خيابان پاسداران، سازمان مركزي
دانشگاه مازندران
مازندران
چالوس
دانشگاه آزاد اسلامي واحد
چالوس
چالوس: خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام
حسین(ع)، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد چالوس - حوزه معاونت آموزش
مازندران
ساري
موسسه آموزش عالي
غيرانتفاعي و غيردولتي هدف
ساري
ساری: بلوار فرح آباد (جاده دریا)، کیلومتر 5-
موسسه آموزش عالي
غيرانتفاعي و غيردولتي هدف ساري
مركزي
اراك
دانشگاه اراك
اراک: میدان شریعتی، دانشگاه اراک، درب
جنوبي دانشگاه اراك
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی
بصیرت (گفتگوی تمدنها)
همدان
ملاير
دانشگاه ملاير
ملایر: کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملی ملایر
همدان
همدان
دانشگاه بوعلي سينا همدان
همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی
روشن، دانشگاه بوعلی سینا،
سازمان مرکزی، مديريت امور آموزشي
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد: صفائيه، چهارراه پژوهش، ساختمان كنار
ورودي درب دانش

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
آخرین ویرایش: 1394/02/27
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.