اولین همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی

08 تا 10 مهر ماه 1394

برگزارکننده : دانشگاه پیام نوراستان همدان-استانداری همدان-دانشگاه بوعلی سینا

مسئول : جناب آقای دکتر صفی اله صفایی

تلفن : 08132546730

 

 وب سایت :    www.mirsah.ir

 

محورهای همایش :

احوال و آثار میرسیدعلی همدانی

نقش میرسیدعلی همدانی در ترویج اسلام در شبه قارۀ هند

دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عرفانی و مذهبی میرسیدعلی همدانی

جایگاه میرسیدعلی همدانی از هند تا ورارود

روابط و تعاملات میرسیدعلی همدانی و حاکمان زمان وی

نقش میرسیدعلی همدانی در انقلاب اقتصادی شبه قارۀ هند

اوضاع روزگار میرسیدعلی همدانی

جایگاه میرسیدعلی همدانی و آثارش در گسترۀ زبان و ادبیات

آخرین ویرایش: 1394/01/19
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.