زمان مصاحبه پذيرفته شدگان ۶۰ رشته دوره دكتري پژوهش محور

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: پذيرفته شدگان ۶۰ رشته دكتري پژوهش محور مي توانند با مراجعه به سايت مرکز آزمون از زمان مصاحبه و مكان مصاحبه خود مطلع شوند.

ایران داکیومنت به نقل از مهر، دکتر مجتبی علوي فاضل در خصوص رشته هاي اعلام شده براي مصاحبه خاطرنشان كرد: در حال حاضر زمان مصاحبه 60 رشته در سايت www.azmoon.net اعلام شده است.

 علوی فاضل افزود: پذيرفته شدگان باید در روزهاي مصاحبه مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به ضميمه ريز نمرات دو مقطع، طرح تحقيقاتي و فرم پروپزال، سوابق و توليدات علمي و يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را به همراه داشته باشند.

 وی تأكيد كرد: حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذيرفته شدگان اين مقطع الزامي است. اساتيد باید آخرين حكم كارگزيني خود را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.

 معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: چنانچه پذيرفته شده اي طرح پژوهشي خود را با استاد راهنمایی که بیش از 2 دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب کرده باشد، لازم است استاد راهنماي خود را قبل از جلسه مصاحبه تغيير داده و فرم طرح تحقيقاتي را دوباره تكميل كند و به تاييد استاد راهنماي جديد برساند.

 علوی فاضل افزود: زمان مصاحبه سایر رشته های دکتری پژوهش محور نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

 این رشته ها شامل بهداشت آبزيان، الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حديث، الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي، الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و كلام اسلامي، علوم قرآن و حديث، علوم ارتباطات، جامعه شناسي- جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، جامعه شناسي - جامعه شناسي فرهنگي، جامعه شناسي- جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي، جامعه شناسي- جامعه شناسي سياسي، جامعه شناسي- جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران، جامعه شناسي ورزش، حقوق خصوصي، حقوق عمومي، روابط بين الملل، حقوق بين الملل عمومي، حقوق كيفري و جرم شناسي، فلسفه، تاريخ، تاريخ-تاريخ ايران بعد از اسلام، تاريخ- تاريخ اسلام، تاريخ- تاريخ ايران قبل از اسلام، كارآفريني- بخش عمومي، كارآفريني- فناوري، كارآفريني- توسعه، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، جغرافياي سياسي، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، آب و هواشناسي- اقليم شناسي، علم اطلاعات و دانش شناسي، رياضي- جبر، رياضي- آناليز، رياضي كاربردي، ژئوفيزيك-الكترومغناطيس، ژئوفيزيك- زلزله شناسي، شيمي- شيمي كاربردي، شيمي- شيمي تجزيه، شيمي- شيمي معدني، شيمي-شيمي فيزيك، شيمي- شيمي آلي، زيست شناسي- فيزيولوژي جانوري، بيوشيمي، زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا، زيست شناسي دريا- جانوران دريا، زيست شناسي- سيستماتيك گياهي، زيست شناسي- سلولي و تكويني گياهي، علوم جانوري- تكويني، زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي، زيست شناسي- سلولي و مولكولي، مهندسي صنايع- تحقيق در عمليات و مهندسي سيستم، مهندسي هوافضا، مهندسي كشاورزي- علوم طيور، اصلاح نباتات، زراعت، علوم و صنايع غذايي، آبياري و زه كشي، مهندسي منابع آب، اصلاح نژاد دام، محيط زيست- آلودگي محيط زيست، فلسفه هنر است.

آخرین ویرایش: 1393/12/12
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.