نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن ( افق ها و چالش ها )

17 ارديبهشت ماه 1394

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی علاالدوله گرمساری
تلفن : 02334533330

مشاهده وب سایت

محورهای سمینار :
  • بتن های ویژه
  • نانو سیمان
  • خمیر و ملات مسلح به نانو مواد
  • نانو سیلیس
  • نانو الیاف
  • ساختارهای سیمانی خود تمیز شونده
  • نانو افزودنی ها
  • آزمون های ریز ساختاری
  • مدلسازی در ابعاد نانو
  • بتن و محیط زیست
آخرین ویرایش: 1393/11/28
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.