دفترچه سوألات آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد 94 منتشر شد

دفترچه سوألات آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 94 منتشر شد.

ایران داکیومنت به نقل از مهر، سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شده و داوطلبان می توانند هر یک از مجموعه ها را دانلود کنند.

دفترچه های مجموعه های زبان وادبيات فارسي، علوم جغرافيايي، سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، زبان عربي، علوم اقتصادي، تربيت بدني وعلوم ورزشي، تاريخ، علوم اجتماعي، فرهنگ وزبان هاي باستاني، زبان آلماني و فرانسه، زبان شناسي، الهيات ومعارف اسلامي 1 تا 5، فلسفه، علم اطلاعات و دانش شناسي، زبان انگليسي، زبان روسي، علوم تربيتي، مديريت جهانگردي، حقوق و ايرانشناسي منتشر شده اند.

همچنین دفترچه سئوالات آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبيات اردو، علوم سياسي وروابط بين الملل، مطالعات جهان، باستان شناسي، روانشناسي، حسابداري، مطالعات زنان، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، پژوهش علوم اجتماعي، مديريت، محيط زيست، مديريت اجرايي، مدرسي معارف اسلامي، مطالعات دفاعي -استراتژيك، اطلاعات استراتژيك، اماد، مديريت بحران، علوم زمين، ژئوفيزيك وهواشناسي، شيمي، فيزيك، فوتونيك، زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي نیز منشر شده است.

دفترچه های آمار و كاربردها، رياضيات و كاربردها، علوم كامپيوتر، زيست شناسي -علوم گياهي و علوم جانوري، محيط زيست دريا، اقیانوس شناسی فیزیکی فيزيك دريا، تاريخ و فلسفه علم، علوم شناختي، مهندسي برق، مهندسي نفت، مهندسي پليمر، مهندسي معماري كشتي، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مديريت در سوانح طبيعي، مهندسي عمران نقشه برداري، مهندسي عمران، دريانوردي، مهندسي مكانيك، مهندسي معدن، مهندسي مواد، نانوفناوري، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر، مهندسي هوافضا، مهندسي نساجي، بيوتكنولوژي و داروسازي، مهندسي فراوري و انتقال گاز، مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت، مهندسي ايمني وبازرسي فني، بهداشت -ايمني و محيط زيست نیز در سایت سنجش منتشر شده است.

مجموعه های ايمني صنعتي، مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري، مهندسي كشاورزي اب، زراعت واصلاح نباتات، اقتصادكشاورزي، باغباني، ترويج و آموزش كشاورزي، منابع طبيعي، علوم خاك، دام وطيور، توليدات گياهي، مهندسي منابع طبيعي شيلات، مهندسي منابع طبيعي چوب، علوم ومهندسي صنايع غذايي، حشره شناسي كشاورزي، بيماري شناسي گياهي، محيط زيست، مكانيك بيوسيستم، منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان، مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي، بيابان زدايي، بيوتكنولوژي دركشاورزي، توسعه روستايي، شناسايي و مبارزه باعلف هاي هرز، مديريت كشاورزي، مهندسي فضاي سبز، منطقه اي ومديريت شهري، طراحي شهري، مجموعه معماري، مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي، نمايش عروسكي و هنرهاي نمايشي وسينما، هنرهاي تصويري وطراحي نیز منتشر شد.

مجموعه های هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي، هنرهاي موسيقي، هنرهاي ساخت ومعماري، طراحي صنعتي، فرش، طراحي پارچه ولباس، انگل شناسي دامپزشكي، فيزيولوژي دامپزشكي، بافت شناسي دامپزشكي، باكتري شناسي دامپزشكي، ايمني شناسي دامپزشكي، بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي، بيوشيمي باليني، سم شناسی نیز منتشر شده است.

 

آخرین ویرایش: 1393/11/20
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.