مهلت ثبت نام در سه پذیرش بدون آزمون فردا پایان می یابد

مهلت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی موسسات غیرانتفاعی و پیام نور فردا 30 آذر پایان می یابد.

ایران داکیومنت به نقل از مهر، مهلت ثبت و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های کاردانی به کارشناسی موسسات غیرانتفاغی و غیر دولتی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد از روز شنبه 17 آبان 93 آغاز شده بود با توجه به تمدید صورت گرفته فردا یکشنبه 30 آذر پایان می یابد.

 تاکنون 33 هزار و 572 نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.

 همچنین مهلت ثبت و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی آزمون 93 دانشگاه پیام نور و موسسات غیرانتفاغی و غیردولتی که پذیرش در آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد از روز شنبه 10 آبان 93 آغاز شده بود با توجه به تمدید صورت گرفته فردا یکشنبه 30 آذر پایان می یابد.

تاکنون 89 هزار و 548 نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.

 مهلت ثبت و انتخاب رشته برای شرکت در رشته های دوره های کاردانی  نظام جدید سال 93 موسسات غیرانتفاغی و غیر دولتی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد از روز شنبه 19 آبان 93 آغاز شده بود با توجه به تمدید صورت گرفته فردا یکشنبه 30 آذر پایان می یابد.

تاکنون 9 هزار و 483 نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.

آخرین ویرایش: 1393/09/29
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.