محورهای همایش :
 • 1- آموزش با محور کارآفرینی :
 • نقش آموزش‌عالی در توسعه کارآفرینی (دانشگاه‌های کارآفرین)
 • نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
 •  آموزش و کسب مهارت‌های کارآفرینی
 • ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثیر آن در توسعه کارآفرینی
 • نقش مراکز آموزش فنی- حرفه‌ای و علمی-کاربردی در توسعه کارآفرینی
 • 2-کارآفرینی و فناوری‌های هزاره سوم :
 • کارآفرینی در عصر الکترونیک (نقش کسب و کارهای الکترونیکی و دولت الکترونیک)
 • نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی
 • تشخیص فرصت‌های کارآفرینی مشاغل نوین
 • استقرار و مدیریت کسب و کارهای جدید
 • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کارآفرینی و صنعت گردشگری
 • 3-کارآفرینی و توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی :
 • کارآفرینی و مدیریت جهادی
 • کارآفرینی فردی (ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان)
 • کارآفرینی در سازمان‌ها و کارآفرینی شرکتی
 • کارآفرینی و مدیریت شهری
 • روابط متقابل فرهنگ کار و کارآفرینی
 • 4- نقش کارآفرینی در توسعه ملی و منطقه‌ای :
 • اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
 • راهکارهای بهبود وضعیت کارآفرینی در شرایط تحریم
 • نقش سیاست و دیپلماسی سیاسی در بهبود فضای کسب و کار
 • کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشاغل خانگی و روستایی
 • رویکرد جامعه شناختی به کارآفرینی (نقش فرهنگ و مذهب)
 • فرهنگ مصرف و کارآفرینی
 • نقش کارآفرینی در نیل به اهداف سند چشم­ انداز ۱۴۰۴
 • نوآوری در بخش کشاورزی و کارآفرینی
 • 5- تامین و توسعه منابع مالی و سرمایه‌گذاری موثر در کارآفرینی :
 • نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تسهیلات کارآفرینی
 • سیاست‌های مالی واقتصادی کشور در توسعه کارآفرینی
 • روش‌های تأمین مالی برای راه اندازی کسب و کار
 • نقش بازار بورس و اوراق بهادار در توسعه کارآفرینی
 • شناسایی موانع ورود بخش خصوصی به حوزه‌ی کسب و کار و ارائه ­راهکارها