در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

 این قرارداد بین خانم / آقای ..................... فرزند ................... دارای شناسنامه شماره ................. صادره از ....................... به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ............ قطعه ................ واقع در ................... محدوده شهرداری منطقه .................. که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای مهندس .............. فرزند ................. دارای شناسنامه شماره ..................... با پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ساختمان به شماره ................... و شماره عضویت ................... سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که در این قرارداد « مهندس ساختمان » نامیده می شود از طرف دیگر , تحت شرایط ذیل با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (دفتر نمایندگی حوزه ..........) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می شوند , منعقد می گردد . 


دانلود رایگان 


آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید