در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود نمونه قرارداد اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی متر مربعی زیربنا

به تاریخ ......................... در شهر..................... بین ..................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ......................... از یک طرف , و ........................... به نشانی .................... که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر , پیمان زیر منعقد می گردد .

ماده یک ـ موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه , تأسیسات برقی , تأسیسات مکانیکی ) , محوطه سازی , حصار کشی , راه اندازی و تحویل ................. به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک , واقع در ................ براساس مدارک , مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلاً به رؤیت , مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها , مبادرت به قبول و تعهد  نموده است . 

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید