در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان نمونه قرارداد لوله کشی گاز

 این قرارداد در تاریخ .................... مابین شرکت ................. به نمایندگی ................... به نشانی .......................................  تلفن ....................  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................... فرزند ......................... به شماره شناسنامه .................... و به نشانی ......................... تلفن ......................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد                                          

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی , محاسبات , تهیه نقشه های اجرایی و اجرای عملیات شبکه های گاز فشار قوی و فشار ضعیف داخلی پروژه ................. براساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران . 

 

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید