در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان نمونه قرارداد گچ و خاک و سفید کاری

این قرارداد در تاریخ ..................... فی مابین شرکت ..................... به نمایندگی ..................... به نشانی ................................... تلفن ..................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ..................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ..................... و به نشانی ..................... تلفن ..................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفید کاری و اجرای ابزارزنی طبق دیتیل و نقشه های ارائه شده به پیمانکار .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد 

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
amir
18:02 - 1394/10/15
15
kheili aali
 

logo-samandehi

تایید