در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان قرارداد اسکلت فلزی

 این قرارداد فیمابین شرکت ..................... به نمایندگی ................... به نشانی ............................................ تلفن ................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... به شماره شناسنامه ................. صادره از .................. و به نشانی .............................................. تلفن ................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح , ساخت , نصب , مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه ............... واقع در ................... طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار .

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
احسانبهادری
09:23 - 1393/11/09
1
عالی بود متشکر.
 

logo-samandehi

تایید