در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود نمونه قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه

قرارداد زیر فیمابین شرکت .................................. به نمایندگی ...................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ............................. تلفن .................. و از سوی دیگر آقای ................. فرزند ................. به شماره شناسنامه ................. آدرس ................................................................. تلفن ..................... با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . 

 

دانلود رایگان 

 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید