در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان نمونه قرارداد تأسیسات برقی

 این قرارداد در تاریخ ...................... مابین شرکت ......................... به نمایندگی ....................... به نشانی .................................. تلفن ..................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای  ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ....................و به نشانی ...................... تلفن ...................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . 


دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید