در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان قرارداد ساخت قالب

بنام خدا

 اين قرارداد بين شركت …………… به نشاني ……………………………………… با شماره تلفنهاي ……………و …………… به نمايندگي آقايان ……………و ……………به ترتيب به سمتهاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره كه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت ……………به نشاني ……………………………………………………و تلفن ……………به نمايندگي آقاي …………… كه از اين پس در اين قرارداد قالبساز ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح مفاد مندرجات ذيل منعقد ميگردد.

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید