در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان نمونه قرار داد تغيير سيستم دستگاه تزريق

 

اين قرار داد بين شركت …………. به ………………………………….  و با شماره تلفن ……………….. وبه نمايندگي  آقاي …………………….. به سمت …………….. كه در اين قرار داد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود، از يك طرف و آقاي ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و با                    شماره تلفن:………………كه در اين قرارداد اختصاراً تعمير كار ناميده ميشود،از طرف ديگر به شرح مفاد مندرجات  ذيل منعقد ميگردد.

 

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید