در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

بيان مسأله تكليف شب براي چيست؟ مسئله تكليف شب و مباحثات مربوط به آن همواره براي دانش آموزان و معلمان و اولياي دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظريات موافق و مخالف آنان را برانگيخته است. يك عده از آنها . . .
    قصل اول : كليات     1-1- مقدمه     2-1- بيان مسأله     3-1- هدف     1-3-1- الف – هدف اصلي:     1-3-1- ب – اهداف فرعي:     1-3-1- پ – هدف كاربردي:     4-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق     5-1- سؤالات تحقيق     1-5-1- سوال اصلي . . .
بيان مساله همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي . . .
مقدمه وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در . . .
 چکيده هدف کلي از اين تحقيق مطالعه، بررسي  و سنجش ميزان تاثير سود  حسابداري اعم از واقعي و پيش بيني بر قيمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .نتايج حاصله از بررسي داده هاي بدست آمده براي . . .
چكيده اين تحقيق جهت بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن شهر... مي باشد. روش انجام اين تحقيق كتابخانه اي و ميداني مي باشد كه تعداد 40 پرسشنامه بين معلمان تعدادي از مدارس دخترانه راهنمايي و دبيرستان شهر... توزيع شد كه . . .
چكيده : هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ......در سال 90-89 شهرستان ...... مي باشد.  بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران . . .
 چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر ....» با هدف بررسی تأثير  برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت. طرح پژوهش در این تحقیق توصیفي نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر .... می‌باشد و . . .
فایده و اهمیت تحقیق:در بلندای اندیشه و تفکر انسان‌ها در رسیدن به کمال مطلوب، همواره سعی شده از تمامی امکانات بهره گرفته شود، طبعاً نگرش والای فردی که منبعث از فرهنگ، عرق ملی، انظباط شخصی و سطح معلومات ویژه بوده، . . .
 چكيده مقاله‌ي حاضر به بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان پايه‌ي دوم دبيرستان‌های شهرستان‌ ...  پرداخته است. اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 360 نفر، كه 193 پسر و 167 . . .