در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

عنوان اصلی مقاله: Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romanias ترجمه فارسی عنوان: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی خلاصه بدینوسیله این مقاله . . .
عنوان اصلی مقاله:   Do characteristics of CEO and Chairman influence Government- Linked Companies performance? ترجمه فارسی عنوان: آیا ویژگی های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های مرتبط دولتی تأثیر دارند؟ رئیس هیئت مدیره،رهبر هیئت مدیره، مسئول اطمینان . . .
عنوان اصلی مقاله:   Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial Bank? ترجمه فارسی عنوان: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی . . .

logo-samandehi

تایید