در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

تاریخچه پیمان و ضرورت توجه به آن فصل اول : پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی بخش اول : طبقه بندی معاملات مراحل اجرای طرح ارکان اصلی پیمان تعاریف برخی از وازگان قانون مناقصات طبقه بندی انواع  مناقصات آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم بخش دوم : مراحل ارجاع كار به پيمانكاران روش . . .

logo-samandehi

تایید