در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

1-1- مقدمه :   زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی درایجاد وگسترش عفت وپاکدامنی و اخلاق در بین  جوامع بشری دارد .عفت وحیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی است . نه تنها . . .
چكيده پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . به اين منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل مورد . . .
مقدمه: با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط . . .
مقدمه : پژوهش وكنجكاوي از تمايلات طبيعي بشر است وميل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است. لذا پيشرفتهاي چشمگيري دركليه زمينه هاي علمي فعلي حاصل اين حس سيري ناپذير كساني است كه زندگي خود . . .
بيان مسئله انسان عصر ما به دنبال آرامش رواني است. دنياي امروز با پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص فرهنگ ماشيني انسان را درگير و دار اضطرابهاي كشنده اي قرار داده است كه چهره زندگي را رنگ بس نازيبا زده و . . .
چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.آ زمودینها شامل دو گروه . . .
 فصل اول- کلیات تحقیق 1- مقدمه : خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت . . .
فصل اول بيان مسئله : مقدمه : پيشينه‌ي پژوهش : تاريخچه‌‌ي موضوع پژوهش اهداف تحقيق : اهداف ويژه : فرضيات پژوهش : اهميت پژوهش : متغيرها : مستقل وابسته روش انجام پژوهش : محيط پژوهش : ابزار تحقيق : روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها : روش‌هاي آماري مورد استفاده : محدوديت‌هاي تحقيق : تعريف واژه‌ها : 1- كيفيت خواب فصل . . .
فصل اول:1-1. مقدمه1-2. بیان مساله1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق1-4. اهداف تحقیق1-5. فرضیه‌های تحقیق1-6. متغیرهای تحقیق1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصیفصل دوم:2-1. خانواده2-2. ازدواج2-3. رضایت زناشویی2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی . . .
هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي بوده است. در اين پژوهش سعي کرديم خلق و خوي کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار . . .

logo-samandehi

تایید