در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

پیشگفتار موضوع مقاله خانواده، سبک زندگی و راهکارهای ارتقای کیفیت آن می باشد. هدف از این مقاله توصیف سلامت روانی، کیفیت زندگی، ، مطالعات روانشناختی در مورد کیفیت زندگی، ، خانواده و کیفیت زندگی، عملکرد خانواده و سلامت روانی، ابعاد سبک . . .
پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه اختلالات رواني در دو گروه از افراد عادي و بيماران كليوي در یک شهر انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 25 نفري از افراد عادي و بيماران كليوي مي باشد . . .
چكيده پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور یک شهر انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد شاغل در اين دو دانشگاه به حجم 27 نفر . . .
چكيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه یک شهر انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه هاي «بازنگري شده مقياس دلبستگي بزرگسال كولنيزوريد (1990) (RAAS) . . .
بيان مسأله نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت‌ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده . . .
چكيده: هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين بود. آزمودني ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند كه در سال 1384 از بين مراجعان به شوراي . . .
تأثير زوج  درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار چكيده پژوهش در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري . . .
اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهلفهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقفرضیه یا سوالات تحقیقاهداف تحقیقتعریف مفاهیم و واژگانفصل دوم: پیشینه تحقیقمقدمهنظریه عقلایی- عاطفیریشه باورهای غیرمنطقیباورهای منطقی و غیرمنطقیویژگی‌های باور . . .
مقدمهچکیده تحقیق-شروع موضوع تحقیق-اهمیت و ضرورت تحقیق-اهداف تحقیق-طرح سوال پژوهشی-فرضیه های تحقیق-تعریف اصطلاحات عملی و نظریشرح موضوع تحقیقاهمیت و ضرورت تحقیقخصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانیرشد اجتماعی در دورة نوجوانیرشد روانی در دورة نوجوانیعوامل مؤثر در ایجاد مسائل و . . .
پيشگفتار دختران و پسران ايراني به طور متوسط در سنين 11 تا 13 سالگي به بلوغ جنسي مي‌رسند و به طور ميانگين در سنين 26 تا 28 سالگي اكثر آنها متأهل و شاغل مي‌شوند.اين فاصله سني كه در كشور ما حدوداً . . .

logo-samandehi

تایید