استخدام سرپرست شیفت خوابگاه دخترانه

 
این آگهی منقضی شده است ؛ لطفا به سایر اخبار استخدامی مراجعه کنید.