نیازمند فروشنده جهت بستنی طعمی نو

 
این آگهی منقضی شده است ؛ لطفا به سایر اخبار استخدامی مراجعه کنید.