بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

کد محصول: 986
قیمت: 38,000 تومان
تعداد صفحات 85
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاري‌هاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.

فصل اول: كليات

1-1)عنوان تحقيق

2-1)بيان مسأله

3-1)اهميت انجام تحقيق

4-1)اهداف تحقيق

5-1)سؤالات تحقيق

6-1)فرضيه هاي تحقيق

7-1)روش انجام تحقيق

8-1)روش جمع آوري اطلاعات

9-1)محدوديت هاي تحقيق

10-1)سازماندهي مطالب

فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه

1-2)مقدمه

2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه

3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي

4-2)اهداف خصوصي سازي

الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي

ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي

ج)افزايش كارايي

د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي

ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها

ز)افزايش رقابت

ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها

ط)گسترش بازار سرمايه

ي)تأمين منافع مصرف كنندگان

5-2)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن

6-2)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت

الف)نقاط ضعف صنعت بيمه

ب)نقاط قوت صنعت بيمه

ج)فرصت هاي خصوصي سازي

د)تهديدهاي خصوصي سازي

7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي

الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي

ب)مقررات نظارت بر بازار

8-2)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه

9-2)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي

ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي

ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي

11-2)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت

بيمه)

12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه

الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان

ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا

ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي

د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر

هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند

13-2)نتيجه گيري

فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن

1-3)مقدمه

2-3)پيدايش بيمه

3-3)مفهوم بيمه

4-3)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها

5-3)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني

الف-محاسبات حق بيمه

ب-بيمه اتكائي

ج-مقررات حقوقي

د-جنبه اختياري بودن

ه-تحصيل سود

6-3)سير تحول بيمه در جهان

الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري)

    ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي

    ج)تاريخچه بيمه عمر

    د)تاريخچه بيمه حوادث

7-3)نتيجه گيري

فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران

1-4)مقدمه

2-4)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي

مالي

3-4)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه

4-4)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي

5-4)نتيجه گيري

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5)خلاصه

2-5)نتيجه گيري

3-5)پيشنهادات

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول