پروژه محیط زیست بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه های آسفالت

کد محصول: 985
قیمت: 50,000 تومان
تعداد صفحات 95
فرمت: word
توضیحات محصول

پروژه محیط زیست بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه های آسفالت یک شهر

 چکيده:

کارخانجات آسفالت منابع انتشار  آلاینده های هوا  هستند که نقش موثر در آلودگی هوا ،ذرات معلق رادارند.در منطقه نیشابور 3 کارخانه آسفالت باعث تولید این آلاینده ها شده و نیزمشکلاتی را برای محیط شهری و طبیعی ایجاد نموده است .

ابتدا کارخانجات آسفالت شناسایی شده و سپس اطلاعات مورد نیاز در این رابطه جمع آوری گردیده است . از سه کارخانه موجود 2 کارخانه دارای سیستم سیکلون – اسکرابرتر بوده و کارخانه دیگر فاقد سیستم کنترل کننده می باشد . برای ارزیابی سیستم های کنترل کننده این کارخانجات باید نمونه برداری ذرات معلق در زمانی که کارخانه فعال است انجام گیرد .

 برای ارزیابی این سیستم ها ، با توجه به یکسان بودن شرایط تولید در ساعات کار ، 3 نمونه قبل سیستم و 3 نمونه بعد از سیستم کنترل کننده برداشت شده است . نتایج این نمونه برداری حاکی از آن است که ذرات معلق در خروجی این کارخانجات بین محدوده 20859-26137 mg/m³ و میزان ذرات معلق ورودی به سیستم موجود بین رنج 67953-77951mg/m³ می باشد. با توجه به این اعداد کارایی این سیستم ها در کارخانجات آسفالت شهرداری و تیراژ به ترتیب برابر با 68.9% و 73.1% محاسبه گردیده است .

 با توجه به این کارایی ، عملکرد سیستم های موجود با توجه به غلظت ذرات ورودی پایین بوده است. زیرا انجمن متخصصین بهداشت صنعتی امریکا کارایی اسکرابر را به تنهایی 95-98% بیان نمده است .

 از دلایل بازدهی کم در این سیستم ها را می توان به موارد ، طراحی غلط ، عدم نگهداری و بهره برداری مناسب و آبدهی نا مناسب اسکرابرتر اشاره کرد. در پایان راهنمائیهایی پیشنهاد گردیده است که این موارد برای تمامی کارخانه های ایران موثر است .

 

 

 

 

 

مقدمه :

در مبحث آلودگي هوا ، ذرات و گرد و غبارات موجود در هوا ، اگر از حدود استاندارد تعيين شده بر اساس قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي موجود در محيط زيست ، بيشتر شود ، مخاطراتي را براي محيط زيست طبيعي و انساني به همراه خواهد داشت ، حال اين ذرات اگر در محيط صنعتي و صنايع مختلف توليد شوند مي‌توانند علاوه بر مخاطره آميز بودن روي افراد شاغل در آن صنايع در مناطق مسكوني اطراف آن صنعت نيز تأثيرات سويي را داشته باشند ، از جمله اين صنايع ، مي‌توان صنعت يا صنايع آسفالت سازي را نام برد ، در صنايع آسفالت سازي بسته به پروسه توليد آسفالت كه عمدتاً از شن و ماسه استفاده مي‌شود ، لزوم اهميت كنترل ذرات در اين صنايع ، كاري بس ضروري مي‌باشد، كه متأسفانه در كشور كمتر توجهي به كنترل اساسي ذرات (كه عمدتاً نيز مخاطراتي را براي كارگران شاغل دارد) در آن صنعت مي‌شود. نكته‌اي كه ضروري به نظر مي‌رسد باید قيد گردد اين است كه در بسياري از كارخانجات آسفالت در ايران و ساير كشورها ، سعي شده است كه از دستگاههاي كنترل كننده ذرات در فرايند توليد آسفالت استفاده شود كه بعضاً به دلايل مختلف كار اين دستگاهها در طول پروسة كنترل ذرات مختل شده و عملاً راندمان مناسبي را جهت حذف ذرات نخواهند داشت كه شايسته است ، مطالعات جامعي جهت راندمان نامناسب كار اين دستگاهها در برخي از اين كارخانجات صورت پذيرد و نسبت به ارايه راهكار مناسب و فني ، پيشنهادات لازم ، ارايه گردد . همانطور که در مطالب فوق نیز بدان اشاره شده ، کارخانجات آسفالت  ازجمله منابع توليد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار ذرات معلق و ساير آلودگي ها ايفا می کنند ، در شهر نيز وجود 3 کارخانه آسفالت دراطراف شهر باعث شده است  تا  آلودگی شهرافزايش يافته وصدماتی به محيط زيست طبيعی و شهری منطقه واردآيد .دراين تحقيق ابتدا دو كارخانه آسفالت مورد مطالعه  اين رساله شناساِِيی واطلاعات لازم مرتبط با موضوع ازآنها اخذ گرديد. شهر داراي 3 كارخانه آسفالت مي باشد. كه در اين رساله بر روي دوكارخانه بعنوان مورد مطالعاتي كار شده . سيستم تصفيه ذرات معلق در اين 2 کارخانه از نوع سیکلون- اسکرابرتر انتخاب شده است . به طوری کلی هدف از این رساله ارزیابی و بررسی کارایی سیستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانجات مورد مطالعه و نیز برآورد میزان انتشار ذرات معلق در محوطه و پایین دست کارخانه ای که در جهت باد روستا مسکونی قرار گرفته است .

  به منظور ارزيابی عملکرد سيستمهای تصفيه در اين کارخانجات با استفاده از دستگاه نمونه بردار ذرات معلق ودر هنگام فعاليت عادی ، اقدام به نمونه برداری واندازه گيری ميزان ذرات معلق گرديد، برای ارزيابی عملکرد هرسيستم تعداد 3 نمونه قبل و سه نمونه بعد از سيستم تصفيه ، اندازه گيری شد که روش کلی کار در فصل سوم بدان اشاره گردیده است. 

 

بیان مسئله و اهمیت موضوع :

ذرات معلق یکی از شاخص های مهم کیفیت هوا می باشند که عمده ترین منبع تولید آن منابع متحرک  مانند وسائل نقلیه موتوری و منابع ثابت مانند صنایع و کارخانجات بویژه کارخانجات کانیهای غیر فلزی همانند واحدهای سیمان ، گچ و آسفالت می باشند .

در اثر انتشار گرد و غبار (Dust) زيانهاي بي شمار بوجود مي‌آيد كه آنها را به صورت زير دسته‌بندي مي‌نماييم.

الف – زيانهاي حاصل از انتشار گرد و غبار براي مردم

ب – زيانهاي حاصل از انتشار گرد و غبار براي مواد اوليه و فلزات

ج – زيانهاي حاصل از انتشار گرد و غبار براي ماشين‌ها و دستگاهها

   ·الف – هواي آلوده بوسيله گرد و غبار ، دوده ، ذرات ريز معدني ، ذرات ريز اورگانيك مواد راديو اكتيو – ازن – گازهاي محرك و … نه تنها روي ريه ، اثر سوء دارد بلكه روي مجاري هوايي يا برونشها و … در ريه نيز اثر سوئي دارد ، پس اولين زيان آن بصورت امراض گوناگون متوجه انسان مي‌گردد و زيان ديگر آنرا مي‌توان كاهش در توليد دانست.

   ·ب – در اثر ته نشين شدن گرد و غبار روي فلزات و مواد اوليه ، جرم‌ها و لكه‌هايي روي آنها پديد مي‌آيد كه باعث اختلال در توليد و ضرر و زيان هنگام انبار شدن مي‌گردد.

        ·ج – براي دستگاهها و ماشين‌ها ، زيانهايي نظير ، سائيدگي و خوردگي را بوجود مي‌آورد و مي‌تواند صدمات جبران ناپذيري به دستگاهها در طول پروسه توليد ايجاد نمايد.

نبايد تصور كرد كه تمامي آلاينده‌هاي هوا در حالت گازي هستند ، بلكه تعداد زيادي از مواد شيميايي و آلاينده هوا به صورت ذرات معلق در هوا وجود دارند. به طور كلي به ذرات جامد كوچك و قطرات مايع معلق در یک فاز گازی ، ذرات معلق مي‌گويند. ذرات معلق موجود در هوا مخلوطي از تركيبات گوناگون مي‌باشد و توسط منابع مختلف منتشر مي‌شوند. ذرات داراي خصايص متفاوتي مي‌باشند. از آن جمله مي‌توان شكل هندسي ، جرم ، غلظت ، تركيبات شيميايي آنها نام برد. مطالعات اپيداميولوژيكي كوتاه مدت و بلندمدت ، اثرات معكوس و مضر ذرات معلق را بر روي سلامت ، افزايش مرگ و مير ، بيماريهاي تنفسي و قلبي – عروقي نشان داده است. نشانه‌هايي مبني بر اينكه اثرات بهداشتي ذرات ، بيشتر مربوط به 10 PM و 0.1 PM مي‌باشد ، وجود دارد ، اندازه ذرات معلق از قطر يك مولكول (0002/0 ميكرون) بزرگتر و از 500 ميكرون كوچكتر مي‌باشد.] [Koch , M. , 2000

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه ها از سوی دیگر ، مسئله محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می نماید . با گسترش زندگی ماشینی و توجه نکردن افراد به منابع همگان هر روز انواع بیشتری از آلودگی ، محیط زیست آدمیان را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرض خطر جدی تر قرار می دهد . هوای آلوده به گازهای سمی و ذرات معلق ، آبهای آلوده به مواد بیماری زا ، تخلیه فاضلاب خام به منابع پذیرنده و سرانجام صدا های بلند و نا هنجار همگی زندگی موجودات زنده را در کره زمین با مشکل مواجه کرده اند .

ذکر این مطلب ضروری است که باید توسعه صنعتی در کنار حفظ محیط زیست ، اکوسیستم و تقویت آنها در جهت کسب مزیتهای منطقه ای را امری قابل توجیه دانست و حق نداریم توسعه را به قیمت افت و کاهش استاندارد ها ی زیست محیطی به پیش ببریم و به هیچ عنوان نباید محیط زیست را فدای پیشرفتهای صنعتی نمائیم .

شهر نیشابور با جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر در 115 کیلومتری جنوب غربی مشهد با شرایط آب و هوایی معتدل و صنایعی رو به افزایش واقع شده است بطوریکه از این شهر به عنوان قطب دوم صنعت خراسان رضوی از لحاظ تعداد واحد های صنعتی و میزان اشتغال ایجاد شده ذکر می گردد و  همچنین این شهرستان در بحث شهرکهای صنعتی هم بعد از مشهد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است .   

در مبحث آلودگي هوا ، ذرات و گرد و غبارات موجود در هوا ، اگر از حدود مجاز تعيين شده بر اساس قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي موجود در محيط زيست ، بيشتر شود ، مخاطراتي را براي محيط زيست طبيعي و انساني به همراه خواهد داشت ، حال اين ذرات اگر در محيط صنعتي و صنايع مختلف توليد شوند مي‌توانند علاوه بر مخاطره آميز بودن روي افراد شاغل در آن صنايع در مناطق مسكوني اطراف آن صنعت نيز تأثيرات سويي را داشته باشند ، از جمله اين صنايع ، مي‌توان صنعت يا صنايع آسفالت سازي را نام برد ، در صنايع آسفالت سازي بسته به پروسه توليد آسفالت كه عمدتاً از شن و ماسه استفاده مي‌شود ، لزوم اهميت كنترل ذرات در اين صنايع ، كاري بس ضروري مي‌باشد، كه متأسفانه در كشور كمتر توجهي به كنترل اساسي ذرات (كه عمدتاً نيز مخاطراتي را براي كارگران شاغل دارد) در این صنعت مي‌شود.

نكته‌اي كه ذکر آن ضروریست اين است كه در بسياري ازکارخانجات آسفالت در ايران و ساير كشورها،  سعي شده است كه از دستگاههاي كنترل كننده ذرات در فرايند توليد آسفالت استفاده شود كه بعضاً به دلايل مختلف كار اين دستگاهها در طول پروسة كنترل ذرات مختل شده و عملاً راندمان مناسبي را جهت حذف ذرات نخواهند داشت كه شايسته است ، مطالعات جامعي در خصوص راند مان كار اين دستگاهها در اين كارخانجات صورت پذيرد و نسبت به ارايه راهكار مناسب و فني ، پيشنهادات لازم ، ارايه شود.

هدف کلی در این رساله بررسی عملکرد سیستم کنترل ذرات معلق در کارخانه های مورد مطالعه موردی آسفالت شهر نیشابور می باشد .

اهداف جزئی که در این رساله دنبال می شود شامل :

1-    تعیین غلظت ذرات معلق منتشره از خروجی این دو کارخانه مورد مطالعه

2-    تعیین بازدهی سیستم پالایش موجود

3-    تعیین راهکارهای فنی مناسب جهت افزایش بازذهی سیستم های موجود

4-    تعیین عوامل کاهش بازدهی سیستم های پالایش

5-    تعیین ضریب انتشار مواد آلاینده ذره ای از این دو کارخانه

می باشد .

اهداف کاربردی که این پروژه دنباله می نماید :

بر اساس نتایج و یافته های این رساله میتوان به ارائه ویژگیهای سیستم های جدید کنترل آلودگی و نیل به استاندارد های زیست محیطی پرداخت .

 فصل اول : مروري بر پژوهش هاي علمي  

فصل دوم : کليات          

2-1-شرح فرآيند و فعاليت ها در صنعت آسفالت  

2-2- آلودگي هوا در صنعت آسفالت      

2-3- روش هاي مختلف کنترل آلودگي هوا در صنعت آسفالت      

فصل سوم : روش ها و وسائل      

3-1- معرفي شهر          

3-2- معرفي کارخانجات آسفالت شهر    

3-3- نوع سوخت و مقدار سوخت کارخانجات آسفالت    

3-4- دودکش ها و وضعيت موجود دستگاههاي کنترل کننده ذرات معلق در کارخانجات آسفالت و ارزيابي آنها         

3-5- اطلاعات ابعاد اسکرابر تروسيکلون  

3-6- باد در شهر           

3-7- وسايل و روش کار

فصل چهارم :نتايج         

4-1- نتايج نمونه برداري از سيستم هاي موجود در کارخانجات آسفالت      

4-2- محاسبه کارايي سيستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانه آسفالت شهرداري

4-3- محاسبه کارايي سيستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانه آسفالت شرکت تيراژ        

4-4- نتايج نمونه برداري از غلظت ذرات منتشره از واحد آسفالت شرکت تيراژ در پائين دست و محوطه واحد مذکور    

فصل پنجم : بحث و تفسير نتايج و پيشنهادات        

5-1- نتايج تحقيق                     

5-2- تفسير نتايج          

5-3- پيشنهادات لازم جهت کاهش بار آلودگي حاصل از گرد و غبار در کارخانجات آسفالت          

5-4- طراحي اسکرلبر بهينه جهت کنترل مناسب ذرات معلق در کارخانجات آسفالت

منابع و ماخذ      

فهرست منابع فارسی       

فهرست منابع انگلیسی     

چكيده انگليسي 

 

 

1-1.جدول: ليست آلاينده هاي انتشار يافته در كارخانجات آسفالت 

1-2.جدول: ليست آلاينده هاي انتشار يافته در كارخانجات آسفالت 

1-3.جدول: ليست آلاينده هاي انتشار يافته در كارخانجات آسفالت 

1-4.جدول: ليست آلاينده هاي انتشار يافته در كارخانجات آسفالت 

2-1.جدول: عيب بابي شوينده ونتوري      

3-1.جدول: مشخصات و وضعيت كارخانجات آسفالت     

3-2.جدول: تعداد و محل نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در محدوده طرح

4-1.جدول: خصوصيات فيزيكي گاز خروجي از دودكش كارخانه آسفالت تيراژ     

4-2.جدول: نتايج نمونه برداري ذرات در بخش هاي مختلف سيستم كنترل كننده در كارخانه آسفالت تيراژ     

4-3.جدول: خصوصيات فيزيكي گاز خروجي از دودكش كارخانه آسفالت شهرداري           

4-4.جدول: نتايج نمونه برداري ذرات در بخش هاي مختلف سيستم كنترل كننده در كارخانه آسفالت شهرداري          

4-5.جدول: اطلاعات نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در فاصله 500 متري كارخانه تيراژ     

 4-6.جدول: اطلاعات نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در فاصله 1000 متري كارخانه تيراژ  

4-7.جدول: اطلاعات نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در مرز روستا          

4-8.جدول: تايج ميانگين تراكم ذرات معلق در پائين دست كارخانه آسفالت تيراژ    

4-9.جدول: اطلاعات نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در محوطه كارخانه آسفالت تيراژ      

4-10.جدول: اطلاعات نمونه برداري با دستگاه Hi-vol در محوطه كارخانه

 

4-11.جدول: ميانگين TSP در محوطه كارخانه آسفالت مورد مطالعه در فواصل اندازه گيري شده      

5-1.جدول: برآورد هزينه طراحي و ساخت ونتوري اسكرابر           

5-2.جدول: پارامترهاي طراحي ونتوري اسكرابر مدل VDN-E     

5-3.جدول: پارامترهاي طراحي ونتوري اسكرابر مدل VDN-AS  

5-4.جدول: پارامترهاي طراحي ونتوري اسكرابر مدل VDN-T     

 

2-1.شكل: نماي يك كارخانه آسفالت متناوب

 

2-2.شكل: نماي يك كارخانه آسفالت مداوم       

2-3.شكل: برج اسپري ثقلي        

3-1.شكل: جانمايي و موقعيت مكاني كارخانجات آسفالت در شهرستان      

3-2.شكل: نمايي از سيكلون كارخانجات آسفالت

3-3.شكل: نمايي از اسكرابرتر كارخانجات آسفالت         

3-4.شكل: نازلهاي آبپاش در كانال ورودي به فيلتر آبي     

3-5.شكل: برش طولي اسكرابرتر

3-6.شكل: برش طولي سيكلون   

3-7.شكل: گلباد هاي شهر         

3-8.شكل: نمايي از دستگاه ISO9096   

3-9.شكل: پروب نمونه برداري   

3-10.شكل: دو نمونه از ركورد در چارت دستگاه Hi-vol           

3-11.شكل: پمپ نمونه بردار Hi-vol و اجزا تشكيل دهنده آن      

3-12.شكل:تصويري از نمونه بردار Hi-vol جهت نمونه برداري TSP      

5-1.شكل:  طرح ونتوري اسكرابر مدل VDN-E 

5-2.شكل: طرح ونتوري اسكرابر مدل VDN-S  

5-3.شكل: طرح ونتوري اسكرابر مدل VDN-T  

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول