دانلود پروژه شیمی پالايش و فرآورده هاي نفتي

کد محصول: 980
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 180
فرمت: word
توضیحات محصول

ديباچه
نظريهء منشاء آلی:
نفت خام
فصل اول
مطالعه اوليه نفت قبل از پالايش
مقدمه
روشهای مطالعه کروژن
تجزيه کروژن
تغييرشکل کروژن‌های مدفون در اثر افزايش حرارت
تاثير فشار بر ساختمان کروژنها
دياژنز کروژن
محاسبه مچوريتی
انواع کروژن
مراحل تشکيل کروژن
مرحله دياژنز
تاثير مرحله دياژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:
مرحله کاتاژنز
تاثير مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:
مرحله متاژنز
تاثير مرحله متاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:
مواد آلی تشکيل دهنده شيل‌های نفتی
نوع کروژن در شيل‌های نفتی
محيط‌های رسوبی شيل‌های نفتی
اهميت شيل‌های نفتی از نظر اقتصادی
علائم و شواهد مهاجرت هيدروکربورها
مهاجرت اوليه و ثانويه نفت
مهاجرت ثانويه نفت
ويژگيهای زمين شناسی در مهاجرت و تمرکز هيدروکربورها
نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت
زمين شناسي نفت
اکتشاف نفت
نقشه برداری عملی
نقشه کشی
آزمايش روی نمونه‌های سطحی
رسم نقشه زمين شناسی
نقشه ساختمانی زيرزمينی
عکسبرداری هوايی
حفر چاه
حفاری ضربه‌ای
بهره برداری از نفت
جدا سازی گازها و نفت خام
حمل مواد نفتی
انتقال فرآورده‌هاي نفتي
انتقال نفت خام
ميادين و ذخاير نفتي و گازي ايران
ذخاير درياي خزر:
ميادين مشترك نفتي:
مشخصات نفت
خواص فيزيکی نفت خام
ويسکوزيته
ترکيبات مولکولی نفت خام
گروههای تشکيل دهنده نفت خام
هيدروکربنها (Hydrocarbons)
غيرهيدروکربنهاHeterocompounds) )
وزن مخصوص نفت خام
سنجش وزن مخصوص نفت خام
تاثير درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام
انواع مختلف نفت برحسب A.P.I
ضريب انبساط نفت خام
ارزش حرارتی و گرمايی ويژه نفت خام
نقطه اشتعال نفت
نقطه سفت شدن نفت خام
مخازن نگهداري فرآورده‌هاي نفتي
فصل دوم
پالايش نفت
پالايش نفت
عوامل تغيير كننده در مخلوط‌هاي دو تايي
انحراف از محلول ايده آل:
تفكيك SEPARATION
تقطير مخلوط
تقطير ساده غير مداوم
تقطيرساده مقاوم
تقطير جز به جز:
تقطير آني
تقطير در خلا
تقطير به كمك بخار آب
برج‌هاي مورد استفاده در صنعت نفت
انواع برجها:
برج‌هاي سيني‌دار:
فشار برج:
برج تقطير اتمسفريك Atmospheric coloumn:
برج تقطير در خلاء Vacuum column:
برج تثبيت كننده بنزين:
تقطير نفت خام و جدا كردن فرآورده‌هاي مختلف:
فرآورده‌هاي برج تقطير
برج تقطير در خلاء و مواد حاصل از آن
استخراج مايع
تعادل مايعات سيستم دوتايي
تعادل مايعات سيستم سه تايي
تصفيه‌ كروزن (نفت چراغ) بوسيله انيدريد سولفوري مايع
جدا كردن هيدروژن سولفور (H2S) از گازها
فصل سوم
توليد و تصفيه برش‌هاي نفتي
مقدمه
عاري نمودن نفت خام از آب
دكانتاسيون
سانتريفوژ
صاف كردن:
تبخير:
استفاده از يك ميدان الكتريكي
بررسي و تجزيه مواد نفتي ازنظر تقطير
واحدهاي توليد يا دستگاه تقطير
تراكم قسمتي
تقطير قسمتي:
طريقه منقطع يا غير مداوم:
روش مداوم:
تقطير موادخام با ستون
واحد تقطير دو ستونه
تقطير در خلاء
تقطير در خلاء به كمك تزريق بخار آب:
تصفيه برش‌هاي سبك
تصفيه مواد سفيد
روش سلوتيزر
روش دكتر
روش هيپوكلريت
روش كلروركوئيوريك
روش تصفيه كاتاليتيكي
تصفيه روغن‌هاي گريس‌كاري
رده بندي فرآورده‌ها
كنترل مواد حاصله و تنظيم كار دستگاه‌ها
فصل چهارم
تبديل مواد نفتي
كراكينگ
كراكينگ حرارتي (شكست حرارتي)
مكانيسم در كراكينگ حرارتي:
روش‌هاي كراكاژ حرارتي:
كراكينگ با بخار آب Steam cracking
عوامل موثر در كراكينگ حرارتي
كاتاليتيك كراكينگ Catalytic cracking
دستگاه‌هاي كاتاليتيك كراكينگ
هيدروكراكينگ
روش‌هاي رفرمينگ
پلي نريزاسيون
روش‌هاي سنتزي
مكانيسم
اثر كاتاليزور در سرعت واكنش
درجه حرارت واكنش
ويژگي‌هاي عمومي در روشهاي صنعتي
روش‌هاي صنعتي
روش كلوك:
روش U. O. P
واكنش‌هاي اختصاصي
كك سازي
فصل پنجم
روشهاي تبديل كاتاليتيكي در صنايع نفت
كراكينگ باگاز هيدروژن در مجاورت كاتاليست
- دستگاه ايزوماكس ISOMAX
كاتاليتيك ريفرمينگ Catalytic Reforming
تصفيه برشهاي نفتي با هيدروژن درمجاورد كاتاليست:
تصفيه برش نفتا با هيدروژن:
فعل و انفعالات كاتاليتيك ريفرمينگ:
اثر متغييرها در عمليات كاتاليتيك ريفرمينگ
دستگاه كاتاليتيك ريفرمر
روش‌هاي سنتزي تهيه بنزين
عوامل مؤثر ر واكنش آلكيلاسيون
روش‌هاي صنعتي آلكيلاسيون
روشهاي صنعتي پلي مريزاسيون
روش‌هاي عملي با استفاده از اسد سولفوريك
روشهاي صنعتي ايزومريزاسيون
روغن سازي
كارخانه روغن سازي پالايشگاه تهران
درجه حرارت
فشار
نسبت پروپان به خوراك
تفاوت درجه حرارت
تفاوت درجه حرارت با برگشت مايع داخلي
3- دستگاه موم گيري با حلال M. E. K
روش تصفيه روغن
دستگاه تصفيه با گاز هيدروژن
شرح دستگاه تصفيه روغن با گاز هيدروژن
ساختن روغن‌هاي موتور و روغن صنعتي
فصل ششم
فرآورده‌هاي مهم نفتي
گازهاي نفتي يا محصولات فرار نفتي
محصولات سبك
نفتا و حلالها
نفت سفيد
سوخت جت
نفت گاز
روغن‌ها
انواع روغن‌ها
نفت كوره يا مازوت
قير يا آسفالت:
كك
محصولات ويژه:
مراجع:
جداول
اشکال

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول