دانلود کارتحقیقی حقوق اقلیت های مذهبی در قانون کیفری ایران

کد محصول: 979
قیمت: 51,000 تومان
تعداد صفحات 65
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی خوب و مسالمت آمیزی را می گذرانند.قانون اساسی ما نیز تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هر چه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار با موضوع حقوق اقلیت های مذهبی در قانون کیفری ایران سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات و تعریفی از انواع اقلیت ها در ایران و قضیه حقوق اقلیت ها در دین و قانون اساسی ایران پرداخته شود و در فصل دوم به موضوع آزادی های سیاسی و لزوم یکسان بودن در برابر قانون برسیم ودر فصل انتهایی به موضوع اصلی یهنی مسائل کیفری از جمله حجاب،دیه و دیگر مسائل را مورد توجه قرار دهیم.

واژگان کلیدی:

اقلیت-قانون اساسی-مذهب-دین

مقدمه:

در طول تاریخ و با شکل گیری جوامع بشری جنگ، کوچ و همزیستی مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز همواره گریبانگیر زندگی  انسان ها بوده است. ما حصل هر جنگ و یا کوچی اختلاط و در کنار هم قرار گیری گروه ها و واحدهای مستقلی است که خصوصیات و ویژگی های مختص خود را دارا می باشند. هرگاه این ترکیب ها به گونه ای شکل گیرد که به لحاظ کمی و عددی گروهی اکثریت را در یک گستره تشکیل دهند سایر گروه ها به عنوان اقلیت قلمداد می گردند. به طور کلی اقلیت ها به سه گونه شکل می گیرند؛ یا در اثر کوچ اجباری یا اختیاری به جوامع جدیدی وارد می شوند، یا در اثر جنگ و شکست تحت اشغال ملت غالب قرار می گیرند و یا با ظهور و گسترش ایدئولوژی و آیینی جدید در اقلیت قرار می گیرند. اقلیت ها هم می توانند از نظر تیره و نژاد و زبان و رنگ و ملیت از اکثریت تفکیک گردند و هم از نظر دین و مذهب و آیین و باور و ایدئولوژی متفاوت از اکثریت به شمار آیند. اقلیت ها به طور معمول در موضع ضعف و فرمانبری قرار می گیرند، هر چند که گاهی نیز اقلیتی ممکن است بر اکثریت چیره و حاکم باشند. اقلیت های مذهبی همواره در جوامع مختلف وجود داشته و تحت قواعد و شرایط مختلف ادامه ی حیات داده اند. جامعه ی اسلامی نیز با این پدیده بیگانه نبوده و از همان آغاز پیدایش ناگزیر از برقراری ارتباط با اقلیت های مذهبی بوده است. این که اسلام در اساس چه جهانبینی در رابطه ی مفاهیم مهمی همچون صلح و جنگ داشته و چه رفتاری را در قبال تعهدات و پیمان ها اتخاذ نموده است؟ و همچنین به طور کلی چه گروه هایی را به عنوان اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته و چه برخوردی با اقلیت های مورد شناسایی قرار نگرفته، داشته است؟ و همینطور حقوق و تکالیف اقلیت های رسمیت یافته را چگونه و تحت چه ضوابطی به موقع اجرا گذارده است؟ و دست آخر اینکه سرانجام و سرنوشت اقلیت های مذهبی روبرو شده با اسلام چه بوده است؟ ، مواردی است که با بررسی حقوق اقلیت های مذهبی به آن دست پیدا می کنیم..

بیان مسئله:

تمامي افراد بشر با استعدادهاي دوگانه استقلال و معاشرت‌جويي، در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند؛ به نحوي كه هر يك از اين استعدادها در جاي خود اصالت دارند. اصالت اين استعدادها به افراد اجازه مي‌دهد تا با برخورداري از حقوق شهروندي در كنار محدوديت‌ها و وظايف حكومت، هم در جامعه و هم با جامعه باشند، تا به موجب اين استقلال و همبستگي، حقوق و تكاليف متقابلي ايجاد شود كه جامعه، ناگزير از رعايت حرمت، استقلال و آزادي آنها باشد. اين حقوق و تكاليف متقابل ـ كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده‌تر شدن روابط بين افراد با دولت‌ها افزايش مي‌يابد ـ موجب مي‌شود تا طرح و رعايت آن از سوي دولت‌ها، نه تنها به موجب قوانين در عرصه داخلي، بلكه در عرصه بين‌المللي در قالب اسناد، الزام‌آور شناخته شود.دولت‌ها عالي‌ترين مظهر «بهره‌مند از قدرت و حاكميت»، شامل «كل نظام سياسي و حكومت» مي‌باشند.  بنابراين، شكي نيست كه با گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي، «دخالت دولت در امور مردم وسيع مي‌شود».  اما قانون اساسي، «ساختار رسمي دولت، قدرت‌ها و نهادهاي مركزي حكومت و همچنين حقوق شهروندان و حوزه محدوديت‌ها و وظايف حكومت در آن» را ترسيم مي‌كند. تا علاوه بر اين¬كه در كليه حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي به نيازهاي انسان پاسخ دهد، مانع دخالت بي‌حد و حصر دولت نيز گردد.تدوين و اجراي «تصميمات قابل اجراء در نظام سياسي» اجازه مي‌دهد تا حقوقي براي افراد پيش‌بيني شود تا با انتظار اطاعت از اين تصميمات به لحاظ «مشروعيت ناشي از مساوات ميان همه شهروندان»در «اعمال قدرت» و اينكه به عقيده هگل، «آزادي فرد در دور بودن از اقتدار دولت نيست، بلكه در تابع بودن به آن است و اطاعت از آزادي، تحقق نهايي دولت است» هم حق حكمراني نظام سياسي و هم حقوق سياسي افراد تضمين شود؛ بدون اينكه «برخورداري از حقوق سياسي نياز به حمايت و دخالت دولت» داشته باشد با بیان این مسئله می توان  به اهمیت دولت و قانون اساسی در حقوق اقلیت ها و حقوق کیفری اقلیت ها پی برد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به اینکه ما در جامعه ای اسلامی زندگی می کنیم و همیشه از سوی غرب متهم به اعمال ضد حقوق بر هستیم شاید بتوان با تعریف و تبیین حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری و قانون اساسی کشور به این نکته برسیم که تمامی حقوق آنها طبق قانون رعایت شده و اعمال ضد حقوق بشر در کشور انجام نمی شود.

طرح سؤالات:

آیا در قوانین کیفری مساوات و حق برابری رعایت می شود؟

آیا اقلیت بودن در تشدید مجازات ها مؤثر است؟

آیاقوانین  حجاب و دیه به طور صحیح در جامعه در مورد اقلیت هارعایت می شود؟

فرضیه تحقیق:

بررسی قوانین کیفری و حقوق اقلیت های مذهبی در ایران در چه حد و حدودی رعایت می شود.

جواب سؤال هارا می توان با بلی و خیر و بلی پاسخ داد.

پیشینه تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات:

این کار تحقیقی به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضیه تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:تعریف اقلیت

گفتار دوم:حقوق کیفری

مبحث دوم:تاریخچه

گفتار اول :زرتشتیان

گفتار دوم :کلیمیان (یهودیان )

گفتار سوم :مسیحیان

گفتار چهارم :ارمنیان

گفتار پنجم :آشوریان ایران

فصل دوم:

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران و بررسی حق مساوات و برابری در قوانین کیفری ایران

مبحث اول:حقوق اقلیت ها در قانون اساسی

گفتار اول :اسناد بین المللی

گفتار دوم :حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران

بند اول :اقلیت های دینی و دو نکته

بند دوم :شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی

بند سوم :تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض

مبحث دوم: بررسي حق مساوات و برابري در قوانين كيفري ایران

گفتار اول :مساوات و برابري در مقابل قانون

گفتار دوم :مساوات و برابري در مقابل دادگاه‌ها

گفتار سوم :برابري از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي

گفتار چهارم :مشاغل خاص

گفتار پنجم :اقليت‌هاي مذهبي و بيگانگان

فصل سوم:

بررسی حجاب،دیه و تشدید مجازات در مورد اقلیت ها

مبحث اول:اقلیت های دینی و مسئله حجاب در ایران

گفتار اول:دیدگاه امام خمینی(ره)

مبحث دوم:دیه

گفتار اول:تعیین دیه قتل

مبحث سوم:نژاد و اقایت و مجازات

گفتار اول:نژاد و اقلیت و تأثیر آن در تشدید مجازات

بند اول :نظام حقوقي ايران

گفتار دوم :مذهب و تأثير آن در تخفيف و تشديد مجازات

بند اول :بررسی نظام حقوقي ايران

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول