کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی

کد محصول: 922
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 40
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.

کلید واژه:

خسارت معنوی،بین الملل،داخلی

مقدمه:

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.  از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است.

بیان مسئله:

بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از بیان تعاریفی دقیق از خسارت معنوی و انواع آن به موضوع جبران خسارت معنوی و شیوه های آن در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی بپردازیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد

سوالات تحقیق:

1-     آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟

2-     اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟

3-     شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟

فرضیات تحقیق:

در متن  پاسخ داده شده است.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشین تحقیق

روش  جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي

گفتار  اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي

بنداول :معني لغوي خسارت

بنددوم :معني اصطلاحي خسارت

گفتار دوم :انواع تقسيمات خسارت و معيار آن

بنداول :خسارات ناشي از نقض قرارداد

بنددوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع

بندسوم :خسارت ناشي از ارتكاب جرم

 گفتار سوم :ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي

گفتار چهارم :تعريف خسارت معنوي

گفتار پنجم: انواع خسارت معنوي

مبحث دوم :پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن

 گفتار اول:پيشينه‌ي تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران

گفتار دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه‌ي آن

بنداول :وجود ضرر

بنددوم :ارتكاب فعل زيانبار نامشروع

بند سوم :رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود

بندچهارم :دفاع مشروع

بندپنجم :اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار

بندششم :اجبار

بندهفتم :اضطرار

گفتار سوم : شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي

فصل دوم:

شیوه های مرسوم جبران خسارت در حقوق بین الملل و حقوق ایران

مبحث  اول‌: راه‌هاي‌ جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوي

گفتار اول :نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي

گفتار دوم :انواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌

بند اول :اعاده‌ وضعيت‌ سابق‌ يا روش‌ عيني‌

بند دوم :پرداخت‌ غرامت‌ يا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌

بند سوم :جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادين‌ و اسمي‌

بند چهارم :پرداخت‌ غرامت‌ كيفري‌ و تنبيهي‌

مبحث‌ دوم‌ : نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع معنوي

گفتار اول :نحوه‌ ارزيابي‌ خسارت‌ معنوي‌ و تفاوت‌تألم‌پذيري‌ افراد

گفتار دوم :روش‌ تعيين‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌

گفتار سوم :ملاك‌ زمان‌ ارزيابي‌

گفتار چهارم :ملاك‌ ارزيابي‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌

گفتار پنجم :ارزيابي‌ و تقويم‌ خسارت‌ معنوي‌ ناشي‌ از آسييب‌هاي‌ جسمي‌

گفتار ششم : روش‌هاي‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌ در لطمه‌هاي‌ روحي

نتيجه گيري

منابع ومراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول