دانلود پروژه آز اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت

کد محصول: 915
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

پيشرفت اقتصادي ،‌ اجتماعي و تحقق هدفهاي مورد نظر انسان ، مستلزم تخصيص مناسب منابع محدود مانند نيروي كار ،‌مديريت ، سزمايه ، ارز و منابع طبيعي است.

با توجه به اهداف متفاوت متفاوت هر كشور ، اين منابع محدود بايستي در جهت تحقق هدفهاي اقتصادي اجتماعي همان كشور به كار گرفته شود . بكارگيري تمامي‌منابع محدود در جهت نيل به يك هدف موجب عدم دسترسي به آن منابع در ديگر موارد مي‌شود . بنابرايناستفادة منطقي و ثنر بخش از منابع امكان پيگيري هدفهاي بيشتري را فراهم مي‌كند .

برنامه ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي مستلزم تعيين هدفها و اولويت‌ها و استفاده ثمر بخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعيين هدفها و اولويتها و استفاده ثمربخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعيين هدفها يكدوزماني ، بايد اثرهاي هر طرح مشخص سرمايه گذاري ، در جهت نيل به هدفها بررسي و سنجيده شود .

تصميمات سرمايه گذاري بخش اساسي فرايند توسعه را تشكيل مي‌دهد . تصميم گيري منطقي در بارة‌ طرح‌هاي سرمايه گذاري بدون‌ ترديد موجب موفقيت و تحقق هدفها توسعه اقتصادي مي‌شود . اگر طرحهاي سرمايه گذاري ، پيشاپيش با روش و ضابطه‌اي معين و صحيح مورد بررسي و ارزشيابي قرار مي‌گرفت چه بسا از اجراي بسياري از آن طرحها خوداري مي‌شد و يا اينكه دست كم با ديدي گسترده و بر اساس مسائل عيني چنان مورد تجديد نظر قرار مي‌گرفت كه اجراي   آنها تا حد ممكن به نفع جامعه تمام مي‌شد .

گواه‌ اين مدعا طرحهاي اجرا شده و شكست خورده و طرحهاي ناتمام رها شده مي‌باشد .

بسيار شنيده مي‌شود كه برنامه ريزي بايد در راستاي هدفهاي مورد نظر مانند توسعه اقتصادي ، ايجاد ارزش افزوده ، كاهش وابستگي به خارج ، اشغال و ايجاد ظرفيتهاي فني انجام گيرد به‌ اين منظور كليه سياست‌هاي مالي و اقتصادي و از جمله گزينش و اجراي طرحهاي سرمايه گذاري نيز بايد در راستاي رسيدن به اهداف انجام گيرد .

مقدمه پروژه

فاز 1 ( مطالعه بازار )

مقدمه

معرفي محصول

برنامه اقتصادي و سياستهاي دولت

كالاهاي جانشين و رقيب محصول

عقايد مشتريان و مصرف كنندگان

توليد كنندگان آسياب / مخلوط كن

روند واردات وصادرات آسياب مخلوط كن

روند توليد آسياب / مخلوط كن در كشور

محاسبة تقاضاي داخلي برآورده شده

پيش بيني تقاضاي در آينده

تعيين سهم بازار قابل كسب

برآورد قيمت قابل عرضه به بازار

فاز 2 ( بررسي فني )

جايابي ( انتخاب محل كارخانه )

نمودار گردشي فرآيند

ليست قطعات

برگه مسير

نقشه‌هاي فني

ليست ماشين آلات و تجهيزات

محاسبه ماشين آلات

نمودار سازماني

محاسبة نيروي انساني و جدول نيروي انساني

محاسبه فضاي مورد نياز

جانمايي كلي و جانمايي كارگاهي

فاز 3 ( بررسي مالي )

بررسي مالي

سرمايه گذاري ثابت

اجزاي سرمايه گذاري ثابت

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت

هزينه هاي عملياتي

سرمايه در گردش

جريان نقدينگي

برآورد صورتحساب سود و زيان

ترازنامه

دياگرام جريان نقدينگي

فاز 4 ( تجزيه و تحليل اقتصادي )

بررسي اقتصادي

نقطه سربه سر

شاخصها

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول