دانلود پروژه نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان

کد محصول: 910
قیمت: 37,000 تومان
تعداد صفحات 170
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.

توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.

در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.

در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.

اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی  انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.

اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.

این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد می کند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیرگذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.

زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.

توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز می دهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

کلید واژه: توسعه، توسعه اقتصادی و زنان مسلمان

مقدمه

تاریخچه توسعه

بحث اهمیت و تاریخچه توسعه

بیان مسأله

صورت مسأله

ضرورت تحقیق

رویکرد مطالعاتی

چارچوب مفهومی

چارچوب نظری تحقیق

قلمرو مطالعاتی

روش مطالعه

پیشینه مطالعاتی

موانع و تنگناها

برنامه زمان بندی

تعریف توانمندسازی

معیارهای توانمند سازی زنان

انسان کیست؟

آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟

رابطه زن و توسعه

آیا در این شرایط تحصیلات زنان می تواند شاخص توسعه باشد؟

محور توسعه چیست؟

خلاصه کلام

وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

زن، هویت ملی، سیاست گذاریهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376

توانمندسازی جنسیتی

مشارکت اقتصادی و اجتماعی

چالش های فرا روی زنان

راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی

مساله زنان در کشورهای اسلامی

گام اول، سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی

گام دوم شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن

بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی

بخش چهارم

مالزی و موقعیت زنان

مختصری آشنایی با کشور مالزی

ساختار جمعیتی مالزی

الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی

گویش و خط در مالزی

اهمیت استراتژیک مالزی

ادیان و مذاهب در مالزی

بافت فرهنگی در مالزی

حکومت در مالزی

خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی

نقش زنان در جامعه مالزی

نقش زنان در کشاورزی

ویژگیهای سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم

زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق

زن و سیاست در مالزی

زنان و آموزش و پرورش در مالزی

نقش حجاب در جامعه مالزی

سازمانهای فعال زنان در مالزی

استراتژی اجرای سیایت ملی زن

خاورمیانه کجاست؟

اهمیت خاورمیانه

زنان در طرح خاورمیانه بزرگ

توسعه فرهنگی اجتماعی

اصلاحات فرهنگی و اجتماعی

اصلاحات اقتصادی

زنان و بازخوانی هویت

وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه

آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت

زنان مسلمان خاورمیانه

سیمای زن در جهان (مصر)

الف- موقعیت جغرافیایی

ب- جمعیت

ج- تقسیمات کشوری

د- حکومت

مصر

اقتصاد

الف- تاریخچه فعالیت اقتصادی

ب- فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد

ج- بررسی آماری

نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی

وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

امارات

بحرین

عربستان

قطر

عمان

کویت

ارایه راهکارها

نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی

حقوق و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان

خشونت قبل از ازدواج

خشونت علیه زنان

جوانب و زمینه تبعیض جنسی

قوانین و نهادهای حمایت از زنان

حقوق زنان در ازدواج

نتیجه گیری

راهکارها

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول