کار تحقیقی قتل خطاي محض و پرداخت ديه

کد محصول: 909
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

در قتل خطاي محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می¬کند که اتفاقا منجر به قتل وی می¬¬شود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در فصل اول به بيان كليات و انواع قتل عا بپردازيم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطاي محض اين موضوع را مورد كنكاش قرار دهيم.با اين اميد كه مورد توجه قرار گيرد.

كليد واژه:

قتل،خطاي محض،ديه

مقدمه:

قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني  شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616-م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم مي‌گردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل: مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .

چكيده

كليد واژه

مقدمه

فصل اول:

كليات

مبحث اول: اقسام قتل

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر فقه اسلامی

گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد

گفتار سوم: تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض

مبحث دوم: اقسام قتل  با تمرکز بر سوابق تقنینی

 گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی

مبحث سوم:بررسي اركان قتل خطاي محض و مسئوليت خطاي جزائي در مسئوليت كيفري

گفتار اول:قتل خطاي محض

گفتار دوم: موقعيت خطاي جزائي در اثبات مسئوليت كيفري

بند اول:مفهوم خطاي جزايي

بند دوم:مفهوم خطاي جزايي و اثبات رابطهْ سببيت در جرايم غير عمدي

بند سوم:اثبات رابطهْ سببيت بين خطا و نتيجهْ حاصله

فصل دوم:

بررسي جزئي قتل خطاي محض و ديه در آن

مبحث اول:بررسي قتل خطاي محض

گفتار اول: شرائط تحقق قتل خطاي  محض و پرداخت ديه

گفتار دوم:تشخیص قتل خطاي  محض

گفتار سوم: قتل در حكم خطاي  محض

بند اول: قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون

بند دوم: قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب

مبحث دوم :قتل شبه عمد و خطاي محض در ماده 337 قانون مجازات اسلامي

گفتار اول:قتل شبه عمد و مادهء 337 ق.م.ا

گفتار دوم:آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای محض قابل تصور است

مبحث سوم:برداشت هاي متفاوت از قتل خطاي محض

نتيجه گيري

 منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول