مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست

کد محصول: 902
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 85
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد.

کلید واژه:

مسئولیت مدنی،خسارت،محیط زیست

مقدمه:

مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‏ای‏ طولانی و جنجال‏برانگیز دارد.کشورهای اتحادیه،نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسؤلیت زیست محیطی اختلاف‏نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاستگذاری‏های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‏های زیست محیطی متاثر می‏شود.درباره مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند آلمان،فنلاند،سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه،ایتالیا،اسپانیا،انگلستان، هلند،همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‏های مذکور اعمال می‏شود.با توجه به اینکه خسارت‏های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسؤلیت مدنی‏ قابل مطالبه نیست،بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند.فرانسه،آمریکا،دانمارک،فنلاند،آلمان،ایتالیا،هلند،اسپانیا،سوئد،انگلستان مثال‏هایی از این‏گونه کشورها هستند.همچنین مبنای مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه،مسؤلیت محض است.در حقوق آلمان،سوئد،فرانسه،فنلاند،نروژ، سوئیس مسؤلیت محض در خصصو برخی از آلودگی‏های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‏ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‏شود.به دلیل نقص حقوق داخلی‏ دولت‏های عضو اتحادیه،کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستور العمل مسئولیت ناشی از خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستور العمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی‏ زباله‏های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست.سپس اروپا در سال 1989 دستور العمل پیشنهادی خود را درباره مسؤلیت مدنی خسارت‏های ناشی از فاضلاب ارائه کرد.ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‏تری را در سر می‏پروارند،بی‏ثمر ماند.باوجوداین،در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‏های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی منتشر کرد EuroPeanپس از انتشار این سند،پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده(2)197 پیمان اروپا دستور العملی برای مسؤلیت مدنی خسارت‏های زیست‏ محیطی ارایه دهد.اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو  در ارتباط با مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏هایی که از فعالیت‏های خطرناک به محیط زیست وارد می‏شود،مصادف شد.کنوانسیون لوگانو تحت حمایت‏های شورای اروپا تدوین شد.تقریبا همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور(قبرس،فنلاند،یونان، ایسلند،ایتالیا،لیختن ایشتاین،لوکزامبورگ،هلند و پرتغال)آن را امضا کردند و در عمل بدون‏ اجرا ماند.کمیسیون اروپا که مسؤلیت دوین پیش‏نویس«دستور العمل مسؤلیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی»را برعهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستور العمل را اجرای اصل«آلوده‏کننده باید بپردازد دانسته است این اصل از اصول راهبردی جامعه‏ اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174(بند دوم)پیمان جامعه اروپا پیش‏بینی شده است.بنابراین،اصل بنیادین دستور العمل این است که بهره بردارانی که فعالیت‏ آنها موجب خسارت زیست محیطی می‏شود،مسؤلیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست‏ محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسؤلیت مالی قرار گیرند.پس این دیدگاه هم‏ «درمان‏کننده»است و هم«پیشگیرانه».در دستور العمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا،حمایت حداقلی پیش‏بینی شد و با استناد به ماده 176 همان پیمان که به دولت‏ها اجازه می‏دهد اقدامات حمایتی از محیط زیست‏ را تشدید کنند؛در ماده 16(1)دستور العمل مقرر شد که دولت‏های عضو اتحادیه،می‏توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‏های زیست محیطی را تشدید کنند.دولت‏های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستور العمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند.در این میان‏ می‏توان به کشور فرانسه اشاره کرد که برمبنای این دستور العمل،لایحه موسوم به«قانون‏ مربوط به مسئولیت زیست محیطی را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان‏ «پیشگیری و جبران پاره‏ای از خسارات وارد به محیط زیست»افزود.

بیان مسئله:

با توجه به اهمیت روزافزون بحث محیط زیست و مسئله حفاظت از آن،موضوع مسئولیت بین المللی دولت‏ها نیز در این‏ ارتباط از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است.از آنجا که در ارتباط با محیط زیست در ابعاد و سطوح مختلف بسیاری از اعمال نباید انجام شود و برخی اعمال و اقدامات نیز الزاما باید انجام گردد،(فعل‏ها و ترک فعل‏های مجرمانه در ارتباط با محیط زیست .مسلما این بایدها و نبایدها فقط در صورتی مؤثر و مفید واقع خواهد گردید که همراه با نوعی ضمانت‏ اجرا باشد.بدون تردید مقدمه و پیش‏شرط هر نوع ضمانت اجرای را باید پذیرش مسئولیت بین المللی برای کشور خاطی‏ دانست.البته این امر شاید آنقدر بدیهی و مسلم به نظر برسد که در خصوص ضرورت وجود آن نیازی به بحث و گفتگو احساس نگردد،لیکن لازم به یادآوری است که متأسفانه بنا به علل مختلف مسئله مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات‏ زیست‏محیطی همانند برخی دیگر از موضوعات محیط زیستی با گذشت زمان بسیار طولانی و فراز و نشیب‏های فراوان‏ وارد قلمرو قواعد حقوق بین المللی گردیده است.به‏گونه‏ای که شاید هنوز هم نتوان اذعان نمود که مبحث مسئولیت‏ بین المللی در عرصهء محیط زیست به‏طور کامل و کارآمد ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار می‏گیرد.در عین حال در سال‏های اخیر در زمینه‏های گوناگون تحولات زیادی در حوزه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست‏محیطی رخ‏ داده که جای بحث و بررسی فراوانی دارد و در جهت کارآمدتر کردن هرچه بیشتر نظام مسئولیتی در عرصه محیط زیست باید این تحولات و نوآوریها بیشتر شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

آلودگی های زیاد و ایجاد مشکل گرم شدن زمین و آسیب به لایه اوزون و به وجود آمدن مشکلات مختلف همه وهمه سبب شده است که قوانین جامعی بین ایران و دیگر کشورها در این رابطه به وجود آید و به این موضوع پرداخته شود.

طرح سوالات:

1.      بین خسارت به محیط زیست وعملکرد دولت ها رابطه مستقیم وجود دارد.

2.      مسئولیت مدنی و لزوم پایبندی به آن خسارت به محیط زیست را کاهش می دهد.

فرضیات:

بلی-بلی

پیشینه تحقیق:

1-جبران خسارت وارده بر محيط زيست ، مطالعه و تدوين نظام مالياتي و عوارض سبز كشور

امروزه مديريت محيط زيست از ابزارهاي متنوعي براي حقوق محيط زيست بهره مي جويد ، يكي از اين ابزارهاي نوين استفاده از اهرم هاي اقتصادي در جهت جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست مي باشد . در اين راستا ابزارهاي اقتصادي متعددي توسط كشورهاي مختلف دنيا استفاده و تجربه شده كه مالياتهاي سبز يكي از موارد است . مالياتهاي سبز به طور عمده در 2 زمينه تدوين وضع مي شود : 1- پرداخت ماليات بر توليد آلودگي و تخريب محيط زيست 2- معافيت واحدهاي دوستدار محيط زيست . معافيت از پرداخت بخشي از عوارض و مالياتهاي دولتي واحدهاي دوستدار محيط زيست شامل واحدهايي است كه در جهت رفع معضلات زيست محيطي خود اقدامات اساسي انجام داده اند و يا توليدات آنها به رفع برخي از معضلات زيست محيطي مي انجامد و يا كيفيت توليدات آنها در حفظ محيط زيست كشور بارز و برجسته مي باشد . اين مطالعات در راستاي مباحث و در جهت بستر سازي براي استفاده از اين ابزار توسط سازمان حفاظت محيط زيست برنامه ريزي و در دست اقدام مي باشد .

2- مسئوليت انفرادي و دسته‌جمعي دولتها در حمايت (با تاكيد بر مواضع و عملكرد جمهوري اسلامي ايران) از محيط زيست

وضعيت محيط زيست جهاني و امنيت پايدار زيست محيطي كره زمين از سالها پيش نگراني‌هاي عميقي را برانگيخته است . جامعه جهاني بيش از پيش متوجه اين مساله شده كه منابع طبيعي مي‌بايستي به طور متعادل و در جهت منافع نسل فعلي و آينده اداره گردد، از اين رو استراتژي حفاظت محيط زيست جهاني در قلب اهداف و برنامه‌هاي مربوط به توسعه پايدار جاي گرفته است . از طرفي حفظ و حمايت از محيط زيست بازتاب تحول حقوق بين‌الملل انساني مي‌باشد. در چهارچوب اين تحقيق تاريخچه، اهداف ، موضوع، منابع، مباني، ماهيت ، مشخصات ، رابطه محيط زيست با توسعه پايدار و جايگاه حقوق محيط زيست در روابط بين‌الملل مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفت ، بخصوص مسئله تكاليف انفرادي و دسته‌جمعي دولتها در حفظ و حراست از محيط زيست و آثار مترتب بر نقص اين تكاليف بررسي و تجزيه و تحليل خواهد شد. در بررسي عملي (پراتيك ) دولتها توجه ويژه‌اي به اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه تدوين قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست خواهد گرديد.

 

روش جمع آوری اطلاعات:

استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی

بند اول:محیط زیست

بند دوم:مسئولیت مدنی

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی

گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا

بند اول :توجیه حقوقی

بند دوم :توجیه اقتصادی

مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی

گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان

گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل

بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی

بند دوم :آلودگی زمین

بند سوم :ضرر به آب

بند چهارم:رابطهء سببیّت

گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل

بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای

گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی

گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی

بند اول :تعهد به اقدام

گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی

بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری

بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی

بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری

گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی

فصل دوم :مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

مبحث اول:کلیات

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی

گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت

گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت

گفتار پنجم :دادگاههای صالح

مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها

گفتار اول:ایالات متحده آمریکا

گفتار دوم :انگلستان

گفتار سوم :ژاپن

گفتار چهارم :روسیه

گفتار پنجم :چین

گفتار ششم :سایر کشورها

فصل سوم :بررسی موازین بین المللی در مورد محیط زیست  و بررسی آن

مبحث اول :حقوق بشر در چارچوب محیط زیست

گفتار اول :نیاز مبرم به ایجاد موازنهء سازواره‏ میان انسان و طبیعت

گفتار دوم :حقوق محیط زیست و ایجاد توزان در امنیّت بین المللی

گفتار سوم :حقوق محیط زیست و نسل جدید حقوق بشر

 گفتار چهارم :اصول بنیادی حقوق محیط زیست‏ بین الملل

مبحث دوم :حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیّت دولتها

 گفتار اول :حقوق محیط زیست و قواعد عرفی‏ حقوق بین الملل

گفتار دوم :انرژی،محیط زیست تلفیقی از نیاز اجتماعی

بند اول :تحولات تاریخی و کیفیت‏ زندگی بشر

بند دوم :رشد جمعیت و مصرف انرژی

بند سوم :دورنمای سناریوی‏ چهانی انرژی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول