دانلود کار تحقیقی حقوق ماده 1207

کد محصول: 898
قیمت: 41,000 تومان
تعداد صفحات 52
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

در حقوق موضوعه و در ماده 1207 قانون مدني فقط به صغر و سفه و جنون اشاره شده و سخني از افلاس و مرض متصل به موت و بردگي به ميان نيامده است

« اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:1- صغار -2-اشخاص غير رشيد -3-مجانين.» (مفاد ماده 1207 قانون مدني)  علت عدم ذكر اين سه مورد نيز روشن است،اولا: افلاس از مباحث حقوق تجارت است. ثانیا: نظام برده داري در عصر حاضر موضوعا منتفی است. ثالثا: اختلاف نظر در اعتبار و يا عدم اعتبار مرض متصل به موت در مورد تصرفات منجز و مجاني ميّت، موجب  عدم ذكر آن در قانون مدنی است.در این کار تحقیقی با موضوع ماده 1207 قانون مدنی سعی داریم به این سوالات پاسخ دهیم که دقیقا منظور از مادع 1207 چه بو ده و در چه زمانی سه دسته از افراد ذکر شده دارای اهلیت برای انجام کارهای خود هستند و در این راستا در قسمتی از کار از مواد قانونی دیگر استفاده شده است.سعی شده است در این کار در فصل اول به تعریفی دقیق از صغیر-مجنون و غیر رشید دست پیدا کنیم و در فصل های بعد مواردی که سبب اهلیت آنها و عدم اهلیت آنها و چرایی آنها را بررسی کنیم و در قسمتیاز تحقیق به نظرات و انتقداتی در مورد قانون 1207 مدنی ئ 1210 مدنی اشاره ای می کنیم.

کلید واژه:

صغیر-1207-مجنون-باوغ-اهلیت

مقدمه:

كتاب‌ دوم‌ از جلد اول‌ قانون‌ مدني‌ اختصاص‌ به‌ بيان‌ اسباب‌ تملك‌ دارد. مطابق‌ ماده‌ 140 قانون‌ مدني‌ تملك‌ و دارا شدن‌ از 4 طريق‌ ميسر مي‌باشد: 1ـ به‌ احياء اراضي‌ موات‌ و حيات‌ اشياء مباح‌ 2ـ به‌ وسيله‌ عقود و تعهدات‌ 3ـ به‌ وسيله‌ اخذ به‌ شفعه‌ 4ـ به ارث‌.

 قسمت‌ دوم‌ از كتاب‌ دوم‌ جلد اول‌ قانون‌ مدني‌ به‌ عقود و معاملات‌ و الزامات‌ پرداخته‌ و باب‌ اول‌ آن‌ به‌ تعريف‌ عقود و تعهدات‌ و اقسام‌ عقود و معاملات‌ اختصاص‌ دارد. در فصل‌ دوم‌ از باب‌ اول‌ شرايط‌ اساسي‌ براي‌ صحت‌ معاملات‌ احصاء شده‌ است‌ كه‌ 4 شرط‌ مي‌باشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضاي‌ طرفين‌ 2ـ اهليت‌ طرفين‌ 3ـ موضوع‌ معين‌ كه‌ مورد معامله‌ مي‌باشد 4ـ مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌.

در اين‌ راستا بررسي‌ دقيق‌تر مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ مقررات‌ قانوني‌ مدني‌ در فصول‌ اول‌ و دوم‌ كتاب‌ جلد دوم‌ قانون‌ كه‌ به‌ حجر و قيمومت‌ اختصاص‌ دارد نيز مورد ملاحظه‌ و مطالعه‌ توأم‌ قرار گيرد تا نتايج‌ تحقيق‌ و بررسي‌ صحيح‌ و قابل‌ استناد باشد. همچنين‌ بايستي‌ مقررات‌ باب‌ سوم‌ از كتاب‌ هشتم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدني‌ نيز مورد بررسي‌ قرار گيرد زيرا به‌ موضوع‌ ولايت‌ قهري‌ و مدت‌ و شرايط‌ و موانع‌ و مسائل‌ آن‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ در ارتباط‌ مستقيم‌ با موضوع‌ اهليت‌ و حجر و رشد مي‌باشد و مسائل‌ مالي‌ و تصرفات‌ مالي‌ مولي‌ عليه‌ را دربرمي‌گيرد. همه موارد و قانون های ذکر شده مواردی هستند که باید برای رسیدن به ماده 1207 و کنکاش در آن مورد بررسی قرار گیرند . تقسیم بندی های انجام گرفته در مورد اهلیت و سه دسته از افرد شناخته شده همه جزء این موارد محسوب می شوند.

مقدمه

فصل اول:

کلیات و تعاریف

مبحث اول : تعريف اهليت و حجر و انواع آن

گفتار اول : تعريف اهليت

بند اول :تعريف‌ لغوي‌ و فقهي‌ اهليت‌

بند دوم :تعريف‌ حقوقي‌ اهليت‌

گفتار دوم : انواع اهليت در قانون مدني

بند اول :اهليت‌ دارا بودن‌ حقوق‌

گفتار سوم :شرايط‌ اهليت‌ تمتع‌

بند اول :اهليت‌ قانوني‌ يا اهليت‌ اجراء

بند دوم :اهليت‌ تملك‌ـ يك‌ اصطلاح‌ نامناسب‌

گفتار چهارم:حجر

بند اول :تعريف حجر و انواع آن

بند دوم :اسباب و علل حجر

مبحث دوم:تعاریف صغیر،مجنون، رشید

گفتار اول:صغیر و رشید

بند اول :صغير در حقوق اماميه

بند دوم :صغير در اصطلاح حقوقي

بند سوم :مفهوم صغير و رشيد

گفتار دوم :انواع صغير

گفتار سوم: مفهوم تمیز

گفتار چهارم :تعریف‌ جنون‌

 بند اول :نصب‌ قیم‌ برای‌ مجنون‌

 بند دوم :درجات‌ جنون‌ و اثر حقوقی‌ آن‌

بند سوم :انواع‌ جنون‌ و آثار حقوقی‌ آن‌

بند چهارم :آثار حقوقی‌ جنون‌

گفتار پنجم :بلوغ و علائم آن

بند اول :علائم بلوغ

بند دوم :سن‌ بلوغ‌ در قانون‌ مدنی‌

گفتار ششم:آیا ورشکسته را می توان در ماده 1207 قرار داد

فصل دوم:

موارد اهلیت و عدم اهلیت در ماده 1207 و بررسی دقیق تر قانون

مبحث اول: عدم‌ اهليت‌ و انواع‌ آن‌

گفتار اول:آيا عدم‌ اهليت‌ تمتع‌ امكان‌ دارد

گفتار دوم : عدم‌ اهليت‌ كلي‌ و نسبي‌

بند اول : عدم‌ اهليت‌ كلي‌

گفتار سوم : عدم‌ اهليت‌ نسبي‌

 گفتار چهارم: بررسي‌ برخي‌ از مصاديق‌ عدم‌ اهليت‌

گفتار پنجم : مباني‌ حقوقي‌ حجر و عدم‌ اهليت‌

مبحث دوم : ماهيت‌ حقوقي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهليت‌

 گفتار اول : آيا قوانين‌ مربوط‌ به‌ اهليت‌ از جمله‌ قوانين‌ آمره‌ محسوب‌ مي‌شوند؟

گفتار دوم: قوانين‌ آمره‌ و تحديد اراده‌

گفتار سوم :تعريف‌ اهليت‌ و شرايط‌ آن‌ در قانون‌ مدني‌

 گفتار چهارم :دامنه‌ عدم‌ اهليت‌ صغير و آثار حقوقي‌ آن‌

بند اول : مواردي‌ كه‌ صغير داراي‌ اهليت‌ شناخته‌ مي‌شود

گفتار پنجم : رابطه حقوقی ولی قهری و صغیر

مبحث سوم : حل‌ تعارض‌ بین‌ مواد 212 و 213 و 1207 تا 1214 قانون‌ مدنی

گفتار اول :پیشنهادات‌ و راه‌حل‌های‌ حقوق‌دانان‌

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول