در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

پروژه هنر اكسپرسيونيسم انتزاعي

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 885
قیمت 29,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت word
 
توضیحات محصول

مقدمه   1

فصل اول   ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه

اکسپرسیونیسم Expressionism) )

موضوع و مضمون آثار اكسپرسيونيستي Expressionisti) )

عقايد اكسپرسيونيست ها Expressionistha) )

قالبهاي ادبي و هنري

اكپرسيونيسم در آلمان

گراوورهای اکسپرسیونیستی

فصل دوم   هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ

ادوارد مونک

جيمز انسور

ژرژ رئو

امیل نولده

گروه «پل»

ارنست لودویک کیرشنر

اریش هگل

اوتومولر

ماکس پکشتاین

کارل اشمیت- روت لوف

گروه سوار آبی

واسیلی کاندینسکی

فرانتس مارک

اگوست ماکه

الکسی فن یاولنسکی

فصل سوم   سبک اکپرسیونیسم انتزاعی(      ( Abstract Expressionism

پیشینه

اکپرسیونیسم انتزاعی      Abstract Expressionism

هنرمندان

ویژگی ها

نقاشان معاصر امريكايي و گريز از فلسفه

تداخل در بوم

مكاشفه

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

فهرست اینترنتی

خرید این محصول