روش تحقیق بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

کد محصول: 876
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

    قصل اول : كليات

    1-1- مقدمه

    2-1- بيان مسأله

    3-1- هدف

    1-3-1- الف – هدف اصلي:

    1-3-1- ب – اهداف فرعي:

    1-3-1- پ – هدف كاربردي:

    4-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

    5-1- سؤالات تحقيق

    1-5-1- سوال اصلي تحقيق

    2-5-1- سوالات فرعي تحقيق:

    6-1- فرضيه هاي تحقيق

    7-1- متغيرهاي تحقيق:

    8-1- واژگان تخصصي:

    9-1- محدوديتهاي تحقيق

    فصل دوم : پيشينه تحقيق

    1-2- پيشينه

    1-1-2- واژة بيمه:

       2-1-2- تاريخچة بيمه در جهان

    1-3-1-2- پيدايش بيمه دريايي

    2-2-1-2- پيدايش بيمه آتش سوزي

    3-1-2- تاريخچه بيمه در ايران:

    4-1-2- شركت هاي بيمه خارجي كه در ايران فعاليت داشته اند:

    5-1-2- سازمان بيمه در ايران

    1-5-1-2- تصويب قانون بيمه

    2-5-1-2- نظارت بر صلاحيت فني شركتهاي بيمه

    3-5-1-2- نظارت بر شركتهاي بيمه

    6-1-2- تاريخچة تأسيس شركت سهامي بيمه ايران

    1-6-1-2- كليات:

    2-6-1-2- مجوز قانوني تأسيس شركت سهامي بيمه ايران

    3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شركت

    4-6-1-2- ميزان سرماية اولية و چگونگي تأمين آن

    5-6-1-2- شركت نامه و اولين اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

    6-6-1-2- اولين اساسنامه

    7-6-1-2- شروع رسمي فعاليت بيمه گري و اولين بيمه نامه صادره توسط شركت

    8-6-1-2- اولين كارمندان شركت

    6-6-1-2- هزينه تأسيس

    7-1-2- شركت سهامي بيمه ايران

    1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بيمه ايران

    2-7-1-2- امتيازات و ويژي هاي بيمه ايران

    3-7-1-2- مكانيزاسيون

    5-7-1-2- سرماية بيمه ايران

    6-7-1-2- سرمايه گذاريها

    7-7-1-2- شبكه فروش

    8-7-1-2- نيروي انساني

    9-7-1-2- چشم انداز برنامه هاي بيمه ايران

    10-7-1-2- بهبود مستمر ظرفيت و توان حرفه اي

    11-7-1-2- هدف بيمه ايران

    12-7-1-2- انواع پوششهاي بيمه اي

    2-2- مباني نظري

    1-2-2- روش شناسي حل مشكل وبهبود كيفيت:

    2-1-2-2- چرخة PDSA دمينگ

    3-1-2-2- مدل سه بعدي جودان

    4-1-2-2- فرآيند كرازبي:

    2-2-2- مدل هاي ارزيابي كيفيت خدمات:

    1-2-2-2- مدل كيفيت خدمات SERQUAL

    2-2-2-2- مدل CAF:

    3-2-2- سنجش كيفيت خدمات در بخش عمومي مدل تعالي سازماني EFQM

    4-2-2-2- مدل چارتر مارك

    3-2-2- مدل تحقيق:

    فصل سوم روش شناسي تحقيق

    1-3-روش تحقيق

    1-1-3- مقدمه

    2-1-3- جامعه آماري:

    3-1-3- روش نمونه گيري:

    4-1-3- حجم نمونه:

    5-1-3- ابزار سنجش و طراحي پرسشنامه

    1-5-1-3- پايايي (اعتماد)

    2-5-1-3- روايي (اعتبار):

    6-1-3- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

    2-3- منابع گردآوري اطلاعات:

    فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

    1-4- آمار توصيفي

    1-1-4- جنسيت

    2-1-4- ميزان تحصيلات

    3-1-4- نوع بيمه

    4-1-4- مدت استفاده از خدمات بيمه ايران:

    5-1-4- سن

    2-4- آزمون فرض

    فصل پنجم : نتيجه گيري

    1-5- نتيجه گيري

    1-1-5- با توجه به اثبات فرضيه اول نتيجه مي گيريم كه

    2-1-5- با توجه به اثبات فرضيه دوم نتيجه مي گيريم كه:

    3-1-5- با توجه به اثبات فرضيه سوم نتيجه مي گيريم كه

    4-1-5: با توجه به اثبات فرضيه چهارم نتيجه مي گيريم كه

    5-1-5: با توجه به اثبات فرضيه پنجم نتيجه مي گيريم كه:

    2-5- پيشنهادها

    1-2-5- پيشنهاد براي فرضيه I

    2-2-5- پيشنهاد براي فرضيه II

    3-2-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري III

    4-2-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري IV

    5-1-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري (IV)

    ضمائم – نمونه پرسشنامه

    منابع:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول