بررسي مسائل و مشكلات رواني اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي

کد محصول: 867
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 110
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه
چکیده تحقیق
-شروع موضوع تحقیق
-اهمیت و ضرورت تحقیق
-اهداف تحقیق
-طرح سوال پژوهشی
-فرضیه های تحقیق
-تعریف اصطلاحات عملی و نظری
شرح موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی
رشد اجتماعی در دورة نوجوانی
رشد روانی در دورة نوجوانی
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی
چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقیق
طرح سؤال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
نوجوانی
بهزیستی
خانواده
روانی – اجتماعی
خودپنداری
-ادبیات پژوهش
-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی

ادبیات پژوهش
تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی
-توصیف نوع و روش تحقیق
-توصیف جامعه آماری
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
-روش آماری
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری

-مقدمه
-تحلیل مجذور نمرات T/student
-تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه
-اثبات فرضیه ها
-نتیجه گیری کلی
-محدودیت های تحقیق
-پیشنهادات
-اثبات فرضیه ها
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه

نتیجه گیری کلی
توصیف نوع روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
متغیرهای حاضر در این پروژه
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
مقیاس خودپنداری راجرز
مقیاس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

1. استيوارت جونز، مگن مايلر زبلر، ترجمه: شاپوريان ، رضا، روان شناسي نوجواني براي مربيان، انتشارات سپهر 8 تهران 1353

2. انتحي ، سيمين، بررسي سيستم حمايتي دولت از محرومان و مشاهدات كيفي درباره شرايط زندگي در شبانه روزيهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي ، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي 1370

3. سرشكي، مرضيه، نگرش اجمالي به سازمان بهزيستي، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 70-1369

4. سنجر، منصور، رفتار معلم و مشكلات رواني كودكان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان 1351.

5. حيدري، اكرم (گيتي)، بلوغ و مشكلات رواني جوانان و نوجوانان، نشر سعيد محبي، تابستان 1374.

6. خداياري فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، واحد انتشارات انجمن اولياء و مربيان، بهار 1371.

7. گروس فرشي، ميرتقي ، هدايت در دوره نوجواني ، دانشگاه تبريز، مجله معلم ، اسفند 71-1370.

8. گيتو، ح – ترجمه : وهابزاده ، هايده، نوجوانان و خانواده (بررسي مشكلات روابط والدين با نوجوانان ) انتشارات معين، تهران 1370.

9. مرتضوي، شهرناز، بررسي وضعيت رواني – رفتاري، فرزندان شبانه روزيهاي سازمان بهزيستي استان، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1373.

10. واتيزمن، اليس ، ترجمه: ع، نظيري، سيما، رشد اجتماعي براي جوانان و خانواده ها ، انتشارات اتحاديه انجمن هاي تحقيقات علمي.

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول