دانلود کارتحقیقی حقوق : مرور زمان

کد محصول: 853
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.

انگیزه انتخاب موضوع:

نگاهي اجمالي به روند قانونگذاري در ايران ، به ويژه در سالهاي پس از انقلاب ، نشان از سير شتابزده قانونگذاري و عمر اندك قوانين است كه به دلايل مختلف با نسخ صريح ، يا ضمني يا قوانين اصلاحي مواجه شده اند .
در اين ميان متزلزلترين قوانين را بايد در ميان قوانين شكلي جستجوكرد . بديهي است كه فد ا نمودن كيفيت و اصول در روند قانونگذاري نه تنها نيازهاي زمان تصويب را برآورده نمي سازد ، بلكه به طريق اولي با نيازهاي آينده نيز همخواني و سنخيتي نخواهد داشت . ضمن اينكه قوانين متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعي، مانع تكوين رويه قضايي به عنوان يكي از مهمترين منابع حقوق مي گردد. در واقع ، مساعي تمام سيستم هاي حقوقي جهان براين است كه حتي المقدور دعاوي بين اشخاص در مراجع قضايي طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به اين مرجع ، از طرق كانالهاي ديگري مانند حكميت و داوري ، سازش و مراجع ديگر غير دادگستري فصل خصومت گردد . در كنار اين تدابير ، سياست تقنيني كشورها براين امر تعلق گرفته كه موارد خاصي را از حيطه حمايت قضايي خود و قابليت استماع خارج سازند كه((تاسيس حقوقي مرور زمان)) يكي از آنها است . اين نوع نگرش و سياست تقنيني مباني توجيهي گوناگوني دارد كه يكي از آنها، كاستن از حجم دعاوي مفتوح و مطروح در دادگستري و دادن فراغ بال به قاضي جهت رسيدگي هاي عميق و كيفي است؛زيرا رسيدگي هاي سطحي نه تنها به هدف دادرسي كه همانا فصل خصومت است نمي انجامد بلكه موجب دوباره كاري و تجديد رسيدگي ها مي شود و مراجع عالي را در پي فسخ يا نقض راي ناچار از رسيدگي دوباره مي نمايد . از ميان تاسيسات حقوقي كه بعد از انقلاب به دليل غير شرعي بودن از نظام قضايي ما حذف گرديده ، تاسيس حقوقي مرور زمان است . مقنن آيين دادرسي مدني در پي حذف اين تاسيس مفيد حقوقي به تجربه حاصل از سيستمهاي پيشرفته حقوقي پشت پا زده و هم اكنون نيز با عواقب و تبعات منفي اين شتابزدگي دست به گريبان است . جالب اينكه با تدقيق در قوانين با كمال تعجب در مي يابيم كه صرفاً مفهوم و عنوان كلي مرور زمان حذف گرديده اما مصاديقي وجود دارد كه نشانه سياست تقنيني سطحي و دوگانه در تدوين قوانين است .
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:

بررسی ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني و تعاریف آن از مرور زمان و بررسی مرور زمان و مفهوم آن در جرایم موجب حد و تعزیر.

فرضیات تحقیق:

  1. آیا با تعاریف ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني مي توان مرور زمان را مملكت يا مسقط حق وتعهد به حساب آورد؟
  2. تفاوت پدیده مرور زمان و گذشت زمان در چیست؟

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق:

رسیدن به تعاریف دقیق از مرور زمان وکاربردهای آن در حقوق ایران.ازکاربردهای این تحقیق را می توان در قوه قضاییه و استفاده قاضیان محترم از تعاریف و قوانین مختلف این تحقیق دانشت.

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

فرضیات تحقیق

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقيق

طرح کلی نگارش

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و بیان موضوع

گفتار  اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر

گفتار دوم :مفهوم مرور زمان

گفتار سوم :اقسام مرور زمان

بند اول:مرور زمان مملكت

بند دوم :مرور زمان مسقط حق

بند سوم :مرور زمان مسقط دعوي

گفتار چهارم :قلمرو بحث مرور زمان

بند اول: به لحاظ ماهيت حقوقي

بند دوم :به لحاظ كاشف يا ناقل بودن حق

بند سوم :به لحاظ اصل يا استثنائي بودن قاعده

بند چهارم: به لحاظ نوع حق

گفتار پنجم :نگرشي بر ماهيت حقوقي مرور زمان

مبحث دوم:تاریخچه

بند اول يرليغ

گفتار اول:بررسی سندهای تاریخی

گفتار دوم :سرگذشت تحليلي مرور زمان در حقوق ايران

بند اول :قبل از انقلاب

بند دوم:بعد از انقلاب

گفتار دوم :قلمرو مرور زمان در فقه اسلامي

گفتار سوم:مرور زمان در قوانین تجاری

گفتار چهارم :دلائل تأثير مرور زمان

بند اول : مباني نقلي يا فقهي مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان

فصل دوم:

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مبحث اول:مرور زمان کیفری

گفتار اول :تعاریف

گفتار دوم: انواع مرور زمان کیفری

بند اول: مرور زمان تعقیب

بند دوم :مرور زمان صدور حکم

بند سوم :مرور زمان اجرای حکم

گفتار سوم :فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

بند اول :نظریه تارد

بند دوم:نظریه از بین رفتن دلائل جرم

بند سوم :نظریه ترس از مجازات

بند چهارم: نظریه چشم پوشی دادسرا

 بند پنجم: نظریه اصلاح و درمان مجرم

بند ششم :نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی

بند هفتم :نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم

بند هشتم:نظریه مصالح عمومی و اجتماعی

گفتار چهارم :مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی

بند اول :پذیرش مرور زمان در جرایم حدی

بند دوم:ادله مذهب حنفی

بند سوم: مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه

مبحث دوم: جرایم مستوجب حد چیست؟

گفتار اول:ادله فقهای شیعه

گفتار دوم: مرور زمان در تعزیرات

بند اول: قرآن

بند دوم: روایات

بند سوم: عقل و بنای عقلاء

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول