لیست حسابهای یک شرکت عمرانی

کد محصول: 841
قیمت: 28,000 تومان
تعداد صفحات 65
فرمت: word
توضیحات محصول

 دارائیهای جاری

بانك و صندوق

تخواه گردان

 دریافتنی

حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

    اسناد دریافتنی

    پیش پرداخت

    سپردة حسن انجام كار

    دارائیهای ثابت

    دارائیهای ثابت مشهود

    دارائیهای ثابت نامشهود

    بدهی ها

    حسابهای پرداختنی

    اسناد پرداختنی

    پیش دریافت ها

    بدهی های بلند مدت

    سرمایه

    در آمدها

    هزینه ها

    پیمان

    كارگواهی شده

    روشهای متداول حسابداری پیمانكاری

    روش كار تكمیل شده

    روش درصد پیشرفت كار

    انتخاب روش

    ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

    دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانكاری

    تعیین سود پیمان تكمیل شده

    انتقال سود بستن حسابپیمان تكمیل شده

    روش اول

    روش دوم

    محاسبة سود پیمان های ناتمام

    محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

    محاسبه سود پیمان ناتكمام بر اساس مخارج بر آوردی

    نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

    شركت ایران بتون ساز

    نحوه محاسبه استهلاك اموال ، مالیات و تجهیزات

    مالیات پیمانكاری

    مالیات مقطوع

    مالیات بر در آمد پیمانكاری

    در آمد مشمول مالیات پیمانكاری

    رسیدگی به دفاتر

    تشخیص علی السراس

    مالیات مؤسسات پیمانكاری

    شركت سهامی

    شركت های غیر سهامی

    در محاسبة مالیات شركت های سهامی از منبع در آمد پیمانكاری ، موارد زیر لازم الرعایه است

    در محاسبة مالیات شركت های غیر سهامی از منبع در آمد پیمانكاری موارد زیر لازم الرعایه است

    مؤسسات انفرادی

    نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

    پیش پرداخت مالیات

    مالیات قطعی پیمان ها

    ذخیره مالیات بر در آمد

    گزارش های مالی

    ترازنامه

    جدول بهای تمام شده كار در جریان ساخت

    گزارش های عملیاتی

    گزارش پیشرفت كار

    صورت حساب سود و زیان

    مسئله

    صورت وضعیت شماره را

    صورت وضعیت شمارة 2

    صورت وضعیت شمارة 3

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول