دانلود پروژه طراحي سيستم حسابداري یک شركت

کد محصول: 828
قیمت: 38,000 تومان
تعداد صفحات 54
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

اهداف شرکت

طراحي سيستم حسابداري شرکت

الف) نحوه پردازش اطلاعات

ب) طراحي زير سيستمهاي حسابداري

1ـ مديريت مالي

وظايف مدير امور مالي به شرح زير مي‌باشد.

اهم وظايف پيش‌بيني شده معاون مدير مالي به شرح زير مي‌باشد:

اهم وظايف منشي واحد مديريت مالي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ زير سيستم كنترل مركزي، دفتر داري و گزارشگري:

الف) وظايف:

ب) سر فصل كدينگ حسابها:

دارائيهاي ثابت ( 169 ـ 130)

دارائيهاي نامشهود (179 ـ 170)

بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه(299 ـ 200)

بدهيهاي جاري (219 ـ 200)

بدهيهاي بلند مدت (249 ـ220)

حقوق صاحبان سرمايه (299 ـ 250)

حسابهاي صورت سود و زيان(899 ـ 300)

فروش (349 ـ300)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (399 ـ 350)

سربار كارخانه (499 ـ 400)

هزينه‌هاي توزيع و فروش (599 ـ 500)

هزينه‌هاي اداري (699 ـ 600)

ساير هزينه‌ها (749 ـ 700)

ساير درآمدها (849 ـ 800)

كسور درآمد (899 ـ 890)

ج) نحوه كاركرد و ارتباط متقابل:

د) تعداد كاركنان، تفكيك وظايف و نمونه فرمها:

نمونه فرمهـا :

1ـ فرم خلاصه سند حسابداري:

نمونه فرم سند حسابداري

2ـ حسابداري دريافتها و پرداختها و قراردادها

الف) وظايف:

ب)  كدينگ حسابها

ج) نحوه كاركرد، تعداد كاركنان و تفكيك وظايف آنان:

فـرم سند حسابداري

نمونه كارت معين بانك

نمونه فرم صورت مغـايرت بانكي

فرم درخواست وجه و دستور پرداخت

3ـ حسابداري خريد

الف) وظيفه دايره حسابداري خريد:

ب) نحوه كاركرد و روابط متقابل با ساير واحدها:

ج) تعداد كاركنان و نمونه فرمها:

نمونه فرم سفارش خريد

نمونه فرم استعلام بهاء

نمونه فرم تأييد صورتحساب خريد

4ـ حسابداري فروش

الف) وظايف

ب) كاركردو ارتباط متقابل با ساير واحدها:

ج) تعداد كاركنان و نمونه فرمها:

1ـ صورتحساب فروش:

2ـ صدور حواله انبار:

نمونه فرم صورتحساب فروش

نمونه فـرم حواله انبار

5ـ حسابداري اموال

الف) وظايف:

ب) كدينگ حسابهاي مورد استفاده زير سيستم:

ج) نحوه كاركرد زير سيستم حسابداري اموال و روابط متقابل:

د) تعداد كاركنان و نمونه فرمها

نمونه كارت مشخصات دارايي

نمونه فرم نقل و انتقال

7ـ حسابداري حقوق و دستمزد

الف) وظايف:

ب) كدينگ حسابهاي مورد استفاده واحد:

ج)نحوه كاركرد واحد و روابط متقابل با ساير واحدها:

د) تعداد كاركنان واحد و نمونه فرمها:

د. نمونه فرم وام و مساعده دريافتني

8ـ زير سيستم حسابداري صنعتي و انبارداري

الف) وظايف:

ب) كدينگ حسابهاي مورد نياز:

ج) نحوه كاركرد و روابط متقابل و تفكيك وظايف كاركنان:

نحوه كاركرد دايره و نمونه فرمها به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

نمونه فرم رسيد انبار مواد / كالا

9ـ زير سيستم بودجه

الف) وظايف:

ب) نحوه كاركرد و روابط متقابل با ساير زير سيستمها:

ج) تعداد كاركنان و نمونه فرمها:

الف) نمونه فرمهاي مورد استفاده و توضيحاتي در مورد بوجه‌هاي مختلف عملياتي

1ـ بودجه فروش و فرم آن:

2ـ بودجه توليد و نمونه فرم آن

3ـ بودجه مواد اوليه ونمونه فرم آن:

4ـ بودجه خريد مواد اوليه و نمونه فرم آن:

5ـ بودجه دستمزد مستقيم

تهيه ساير بودجه‌هاي عملياتي:

ب) تهيه بودجه‌هاي مالي:

10ـ حسابرسي داخلي

نحوه كاركرد زير سيستم حسابرسي داخلي:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول