پروژه علوم اقتصادی اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران

کد محصول: 808
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

در این مطالعه، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  بر صادرات غیر نفتی  با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعي، ARDL)) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این افزایش صادرات سال قبل، سرمایه گذاری داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی، سهم تولیدکارخانجات از توليد ناخالص داخلی و نرخ حقيقی ارز منجر به افزایش صادرات غیر نفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا  نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیر نفتی را تائید می کند. مدل تصحيح خطا نیز حاکی از آن است که تقريبا زمانی حدود دو و نیم دوره لازم است تاخطای تعادل كوتاه مدت تصحيح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد.

واژه های كلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  صادرات غیر نفتی، الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی،  مدل تصحيح خطا، اقتصاد ايران.

چکیده

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مساله

1-2- اهداف تحقیق

1-3- پرسش تحقیق

1-4- فرضیه تحقیق

1-5- منابع آماری مورد استفاده

1-6- سازماندهی تحقیق

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور

2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- جایگاه صادرات در مدلهای مختلف

3-2- تاثیر صادرات در تشکیل سرمایه

3-3- مفهوم سرمايه گذاری مستقيم خارجی

3-4- مروری بر ادبیات سرمایه گذاری مستقیم

3-5- شرایط جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی

3-6- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

3-7- رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت

3-8- آمارها وداده ها

فصل چهارم: مقایسه برنامه ای و تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران

4-1- شاخص اول- میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

4-2- شاخص دوم- میانگین نرخ رشد صادرات غیر نفتی

4-3- شاخص سوم- میانگین سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی

4-4- شاخص چهارم- میانگین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی

4-5- شاخص پنجم- میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

4-6- شاخص ششم- میانگین سهم تولید کارخانه ای در تولید ناخالص داخلی

فصل پنجم: ساختار مدل و یافته های تحقیق

5-1- معرفی مدل

5-2- آزمون ریشه واحد

5-3- آزمون شكست ساختاري

5-4- برآورد مدل به روش ARDL

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- خلاصه

6-2- نتیجه گیری

6-3- پیشنهادات

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع  غیر فارسی

چکیده انگلیسی

«فهرست جداول»

جدول3-1-  مجموعه آمارهای خام  مورد استفاده

جدول 4-1- میانگین شاخص های مربوطه

جدول 4-2- آزمون فرضیه شاخص های مربوطه

جدول 5-1- خلاصه نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد ديكی- فولر تعميم يافته

جدول 5-2- نتايج آزمون شكست ساختاري

جدول 5-3- نتايج حاصل از آزمون همگرايی الگوی پويای تابع صادرات به روش ARDL

جدول 5-4- نتايج تخمين بلندمدت تابع صادرات به روش ARDL

جدول 5-5- ضرائب مربوط به الگوی كوتاه مدت تابع صادرات

«فهرست نمودارها»

نمودار 4-1- میانگین نرخ رشد توليد ناخالص داخلی

نمودار 4-2- میانگین نرخ رشد صادرات غير نفتی

نمودار 4-3- میانگین سهم صادارت غير نفتی در تولید ناخالص داخلی 

نمودار 4-4- میانگین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی  در تولید ناخالص داخلی

نمودار 4-5- میانگین نرخ رشد سرمايه گذاری مستقيم  خارجی

نمودار 4-6- میانگین سهم توليد كارخانه ای در تولید ناخالص داخلی 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول