بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات سودهاي واقعي و پيش ‌بيني شده سهام

کد محصول: 802
قیمت: 20,000 تومان
تعداد صفحات 45
فرمت: word
توضیحات محصول

 چکيده

هدف کلي از اين تحقيق مطالعه، بررسي  و سنجش ميزان تاثير سود  حسابداري اعم از واقعي و پيش بيني بر قيمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .نتايج حاصله از بررسي داده هاي بدست آمده براي يک دوره 5ساله (80-1376)و همچنين براي هر سال به علت جداگانه مويد اين مطلب بوده است که ارتباط خطي معنادار قوي بين متغيرهاي وابسته و مستقل مدل تحقيق،چه به صورت يکساله و چه بصورت يک دوره پنج ساله وجود دارد.

 1- مقدمه

اين تحقيق جهت آزمون ارتباط تغييرات قيمت سهام و تغييرات سود واقعي و پيش‌بيني شده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طراحي شده است.آنچه در اين تحقيق مورد نظر است بررسي وجود ارتباط خطي بين تغييرات قيمت سهام و تغييرات سود سهام شركتها مي‌باشد. در واقع مي‌خواهيم از تجزيه و تحليل رگرسيون يك متغيره، نتيجه بگيريم كه آيا ارتباط معناداري بين تغييرات قيمت سهام و سود شركتها وجود دارد يا خير؟

در يك بازار كارا قيمت اوراق بهادار منعكس كننده مجموعه‌اي از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جديد سريعا بر روي قيمت اوراق بهادار منعكس مي‌شود و سرمايه‌گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاري كه از بازده اوراق بهادار در آينده دارند تصميم‌گيري مي‌نمايند لذا بازار اوراق بهادار نقش مهمي در به حركت انداختن موثر سرمايه و تخصيص بهينه منابع دارد. يكي از دلايل انتخاب اين موضوع آگاهي از رفتار قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.يكي از نقشهاي اصلي بازار سرمايه تخصيص اقتصادي مالكيت سهام مي‌باشد. به طور كلي قيمتها در يك بازار كارا علايم مناسب و صحيحي براي تخصيص منابع ميباشد. طبق نظريه بازار كار اوراق بهادار تعداد زيادي خريدار و فروشنده نسبت به اطلاعات موجود و ديدگاهي كه نسبت به آينده شركتهايي كه اوراق بهادار آنها در بازر معامله مي‌گردد عكس‌العمل نشان داد. و بدين ترتيب باعث تعيين جهت بازار مي‌گردند.از اين رو ارتباط را بين قيمت سهام و سود فروش مي‌شود و سرمايه‌گذاران به صورتي آشكار سود شركتها را مورد توجه قرار مي‌دهند. شايد يكي از عوامل مهم تاثير سود بر قيمت سهام اين باشد كه سود اعلان شده و سود پيش‌بيني شده به سهامداران كمك مي‌نمايد تا بتوانند بر آن اساس سود تقسيمي آينده را كه يكي از فاكتورهاي موثر در تعيين قيمت سهام مي‌باشد پيش‌بيني كنند.هدف كلي اين تحقيق مطالعه بررسي و سنجش ميزان تاثير سود حسابداري بر قيمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.وفرضيات اين تحقيق شامل:

1) بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات واقعي EPS رابطه معناداري وجود دارد.

2) بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات EPS پيش‌بيني شده رابطه معناداري وجود دارد.

 2 - مروري بر كارهاي ديگران

تحقيق بال و براون در سال 1968 در امريكا، كه در مورد 261 شركت و در فاصله زماني سالهاي 65-1946 انجام شده است. اين تحقيق به بررسي رابطه علامت تغييرات قيمت و سود پرداخته است.بال وبراون دريافتند كه بيشتر واكنش قيمت سهام، قبل از اعلام سود سالانه نه رخ مي‌دهد و نه تنها در حدود 10% تغييرات در ماه اعلام سود اتفاق مي‌افتد.پاتل و ولف سان، واكنش قيمت سهام را نسبت به سود در طي يك روز بررسي كردند و دريافتند كه بيشترين واكنش قيمت در طي 2 ساعت اعلام سود رخ ميدهد.تحقيق استفن. پ. باگيسنكي شواهدي منطبق بر وجود اثر انتقال اطلاعات پيش‌بيني سود مديريت فراهم آورده است.يافته‌ها نشان ميدهد كه واكنش قيمت سهام شركتهاي فاقد پيش‌بيني، به طور مثبتي با تغيير در انتظارات سود كه از طريق پيش‌بيني سود مديريت انتقال يافته است، از نظر علامت و هم از نظر مقدار داراي همبستگي است.از مجموعه بحث فوق ميتوان نتيجه گرفت كه تغييرات قيمت سهام با تغييرات سود همبستگي زيادي دارد و سرمايه‌گذاران به شركتهايي كه EPS پيش‌بيني شده آنها خوب است بيشتر علاقمند مي‌باشند.

3- مدل تحقيق

در تحقيق حاضر به منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از مدل‌هاي رگرسيوني دو متغيره استفاده  شده است. مدل رگرسيون دو متغيره براي آزمون ارتباط بين تغييرات سود سهام با تغييرات قسمت سهام بكار رفته است. مدل‌هاي رگرسيون اين تحقيق به شرح زير مي‌باشند:

 مقدمه

مروري بر كارهاي ديگران

مدل تحقيق

آزمون فرضيات

داده هاي آماري

تخمين مدل تحقيق

نتيجه‌گيري

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول