دانلود روش تحقیق بررسي خودشناسي باعملكرد تحصيلي دانشجويان زبان دانشگاه یک شهر

کد محصول: 789
قیمت: 36,000 تومان
تعداد صفحات 39
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده :

هر فرد از افراد انسان ترکیبی از ویژگیهای نوعی و فردی است. هر یک از ما علاوه بر اینکه فردی از نوع انسان است، ویژگیهای فردی را نیز داراست. مقصود از خودشناسی چیست؟ آیا خودشناسی به معنای شناخت نوع انسان است؟ یا به معنای شناخت هر فرد از خویشتن است، خویشتنی که مرکب از ویژگیهای مشترک با دیگران و ویژگیهای اختصاصی هر فرد است؟ اگر خودشناسی به معنای شناخت جنبه‏های اختصاصی افراد نوع انسان باشد خودشناسی همان انسان‏شناسی است. و اگر مقصود از خودشناسی شناخت هر فرد از خویشتن باشد، خودشناسی با انسان‏شناسی متفاوت خواهد بود. از خودشناسی به معنای اول با عنوان انسان‏شناسی یاد خواهیم کرد و خودشناسی به معنای دوم را «خودشناسی» یا «خودشناسی به معنای خاص» می‏خوانیم. انسان‏شناسی به روشهای مختلفی انجام می‏گیرد. علومی چون روانشناسی تجربی، فیزیولوژی انسانی و انسان‏شناسی (آنتروپولوژی) با روش تجربی به شناخت انسان می‏پردازند. محصول کار این رشته‏ها علمی حصولی و مفهومی است. علم النفس فلسفی برای شناخت انسان از روش عقلی - قیاسی پیروی می‏کند و علمی حصولی را پدید می‏آورد. برای شناخت انسان می‏توان از روش نقلی نیز بهره برد. یعنی با رجوع به کتاب و سنت ابعاد وجود انسان را به کمک وحی‏شناسایی نمود.

بيان مسئله :شناخت هر فرد از خویشتن اگر با درون نگری و از طریق علم حضوری صورت گیرد، نتیجه آن شناخت مجموع ویژگیهای نوعی و شخصی خواهد بود و تمییز ویژگی‏های نوعی و شخصی از یکدیگر فقط با مشاهده خصوصیات دیگران ممکن خواهد شد. بنابراین اگر پس از درون نگری بگوییم خودشناسی (به معنای خاص) کرده‏ایم. سخن درستی گفته‏ایم، ولی اگر بگوییم انسان‏شناسی کرده‏ایم، سخن ما نادرست است؛ زیرا برای تبدیل خودشناسی به انسان‏شناسی باید به مشاهده ویژگی‏های دیگران بپردازیم و با مقایسه خود و دیگران اوصاف مشترک و مختص خود را از هم باز شناسیم. در صورتی که این مرحله تکمیلی را انجام دهیم، انسان‏شناسی کرده‏ایم و انسان‏شناسی ما باز هم علمی حصولی را نتیجه داده است. انسان‏شناسی به روش اخیر را انسان شناسی شهودی می‏نامیم. مقدمه ضروری انسان‏شناسی شهودی، خودشناسی شهودی است. محصول خودشناسی شهودی علمی حضوری است. با این توضیحات پاسخ سوال مذکور معلوم می‏شود: انسان‏شناسی به روش صد در صد شهودی و درون نگرانه امکان‏پذیر نیست، ولی می‏توان از روش درون نگری در شناختن انسان استفاده کرد. همان گونه که می‏توان خودشناسی درون نگرانه را مقدمه‏ای برای انسان‏شناسی قرار داد، علم النفس فلسفی و انسان‏شناسی تجربی (روان‏شناسی، فیزیولوژی انسانی و انتروپولوژی) و انسان‏شناسی نقلی (یا وحیانی) را نیز می‏توان مقدمه‏ای برای خودشناسی قرار داد؛ یعنی با استفاده از نتایج این رشته‏های مختلف ویژگی‏های نوعی انسان را شناخت و با استفاده از روش درون نگری ویژگی‏های اختصاصی خود را شناسایی نمود و به خودشناسی نایل آمد.

اهميت و ضرورت تحقيق : بدیهی است كه كشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به عملكرد تحصيلي و آموزشي  نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشكلات مهمی كه به نحوی به عملكرد تحصيلي دانشجويان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد. لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد كه از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشكل بزرگ برداشته شود كه مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

چكيده :

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق:

اهداف جزئی :

فرضيه هاي تحقيق

مواد و روش ها:

تعريف اصطلاحات مهم:

تعريف واژه خودشناسي

فصل دوم

پيشينه  و ادبيات پژوهش :

مروري بر تحقيقات انجام شده:

تقد و ارزيابي

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران

روش تحقيق:

فن تحقيق

روش تجزيه و تحليل داده ها:

جامعه آماري:

نمونه آماري

محدودیت های پژوهش

منابع

اهداف تحقيق:

هدف كلي تحقيق: رابطه خودشناسي با عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن 87 دانشگاه آزاد ... در سال 90-89 در شهرستان ... بوده است.

اهداف جزئی :

1- تعیین میزان خوشناسي دانشجویان زبان ورودي بهمن87

2- مقایسه خودشناسي و عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن87

فرضيه هاي تحقيق

 1- میان خودشناسي و عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن  87  رابطه  معنی دار ي وجود دارد .

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی  مقطعی تعداد 87 نفر از دانشجویان ورودي87 زبان  دانشگاه آزاد ... 40نفر را بصورت  روش نمونه گيري تصادفي سیستماتیک انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه از دو ابزار خودشناسي  و عملكرد تحصيلي  استفاده شد

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول