دانلود پروژه انرژي هاي پاك و تجديد پذير

کد محصول: 769
قیمت: 38,000 تومان
تعداد صفحات 230
فرمت: word
توضیحات محصول
مقدمه :

امروزه با توجه به رشد جمعيت وپيشرفتهاي صنعتي نياز روزافزون بــه انـرژي  مخصوصا انرژي  بـرق كـه از پـاكترين  انرژيها مي باشد و به راحتي قابل تبديل به انرژيهاي ديگر و قابل انتقال و توزيع واستفاده  مي باشد و ازطرفي پايه و اساس پيشرفت وصنعت  در جهان مي باشد  بيشتر احساس مي شود به گونه اي كه بشرامروزي انرژي برق را با  زندگي  خود عجين شده مي بيند و بدون آن زندگي را دشوار مي بيند وازطرفي دستيابي به چنين انرژي پاك و مهمي به آساني ميسر نيست زيرا توليد اين انرژي خود نياز به در دسترس داشتن انرژيهاي ديگري است كه اين انرژيها محدود و در اختيار كشورهاي محدودي است و روز به روز بر قيمت آنها افزوده مي گردد و حتي براي دستيابي به آن بعضا بين دارندگان اين انرژي و مصرف كنندگان عمده آن جنگهاي خونين در مي گيرد و نمونه بارز آن همين جنگ آمريكا با عراق مي باشد كه به بهانه جنگ با تروريسم صورت گرفت ولي هدف واقعي آن براي دستيابي به نفت عراق بود ازطرفي محدود و تمام شدني هستند وخود اين انرژيها قابل تبديل به مواد با ارزش ديگري است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت توليد برق داراي آلودگيهاي زيست محيطي هستند. اين موضوع به وضوح مي رساند كه بايد به انرژيهاي ديگر و پايان ناپذير انديشيد همانگونه كه اطلاع داريد منبع انرژي خورشيد مطمعن ترين انرژي است كه از ملياردها سال قبل وجود داشته و تا زمانيكه انرژي خورشيد هست دنيا هم هست واگر روزي انرژي خورشيد تمام شود ديگر مهم نيست چون ديگر گيتي نخواهد بود  و اين موضوع به انرژي أب هم برمي گردد و درست همچون انرژي خورشيد در صورت تمام شدن ديگر مهم نيست چون حيات وجود ندارد كه نيازي به انرژي باشد و انرژي باد هم اينگونه است كه در اين جا به اين موضوع خواهيم پرداخت و راجع به  انرژيهاي فسيلي بحث خواهيم كرد ودرمورد ساير انرژيهاي پاك و تجديدپذير همچون  انرژي  هسته اي و آبي و باد وخورشيد و هيدروژن و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي وبيوگاز و موج وجذرومد بحث خواهيم كرد و با توجه به اهميت اين انرژيها مي طلبد كه دست اندركاران بخش انرژي اهتمام ويژه اي جهت استفاده و سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشند شايد بعضيها فكر كنند كه اين انرژيها صرفه اقتصادي ندارند و اين به اين دليل است كه ما خود توليد كننده انرژيهاي فسيلي هستيم و فكر مي كنيم كه ارزانترين انرژي را در اختيار داريم كه فكري باطل است و ماهي را هر وقت از أب بگيريم تازه است اگر از همين حالا شروع كنيم زود نيست بلكه دير هم نشده است و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد به اميد روزي كه حداقل هشتاد درصد از انرژي برق كشورمان از انرژيهاي پاك و تجديد پذير باشد.

مقدمه

فصل اول : انرژي  فسيلي

فيل ها- تاريخچه صنعت نفت

خيز مصرف نفت

چشم انداز بين المللي انرژي

كارايي انرژي

مصرف انرژي در ايران

اهميت تنوع در منابع انرژي.

راهى نو، پيش روى انرژى‌هاى نو

موانع توسعه انرژي‌هاي نو در ايران        

فقط 5 درصد از انرژی کشور از طريق انرژی های نو تامين می شود

وام های کم بهره حضور بخش خصوصی در انرژی های نو را گسترش می دهد .     

امكان تدوين گزينه اختياري تعرفه سبز براي مشتركان

رفع مشکلات خريد برق انرژي هاي نو    

انرژيهاي نوين تجديد پذير

چشم انداز مضاعف  از موارد اقتصادي

بررسي نظرات تحليلگران انرژيهاي تجديد پذير با حضور مدير عامل سازمان انرژيهاي نو ايران (مهندس آرمودلي)

چشم‌انداز انرژيهاي‌ تجديدپذير در سطوح‌ ملي‌ و جهاني‌

بي نيازي به انرژي هاي نو يک توهم است

آيا توليد انرژيهاي‌ نو واقعا گران ‌است‌؟    

فصل دوم:انرژي هسته اي        

انرژي هسته اي :تيغ دو دم      

انرژي  هسته اي

کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای

برق هسته ای  

ديدگاههای اقتصادی و زيست محيطی برق هسته ای

ديدگاه زيست محيطی استفاده از برق هسته ای

ديدگاه اقتصادی استفاده از انرژي هسته اي

چرا جهان فردا به انرژي هسته‌اي نياز دارد؟

بيوسفر(موجودات كره زمين) در خطر

واقع‌نگري درباره انرژي پاكيزه

ضرورت استفاده از نيروي هسته‌اي        

انرژي هسته‌اي امروز

سياست‌هاي قدرتمند هسته‌اي

واقعيات مربوط به تشعشع

چرنوبيل: از شايعه تا واقعيت

سابقه درخشان نيروي هسته‌اي

پسمانهاي هسته‌اي: نگهداري امن در برابر پراكندگي فاجعه‌بار

مديريت پسمان هسته‌اي

مراقبت‌هايي در برابر تسليحات

امنيت نيروگاه‌هاي هسته‌اي

قابليت رقابت نيروي هسته‌اي

آينده هسته‌اي فراگير   

كاربرد پزشكي  

نيروي هسته‌اي و توسعه پايدار   

يك بحران كه نيازمند هدايت و حل شدن است   

انجمن جهاني هسته‌ايWNA))

ايران و نياز به برق هسته اي     

تشريح انرژي هسته اي ايران در حال حاضر       

فصل سوم:انرژي خورشيدي      

از صنعت برق چه ميدانيم:       

تعريف انرژي خورشيدي

سيستمهاي خورشيدي  

سيستمهاي حرارتي و برودتي خورشيدي 

فن آوريهاي جديد       

سيستمهاي فتوولتائيك 

سيستم هاي آبگرم خورشيدي   

سيستمهاي خوراك پز خورشيدي         

سيستمهاي خشك كن خورشيدي        

سيستمهاي توليد فضاي سبز ( گلخانه ها)

برجهاي نيرو و نيروگاههاي خورشيدي    

توليد برق بدون مصرف سوخت  

سيستمهاي تهيه آب شيرين خورشيدي و دستگاه هاي تقطير      

گرمايش و سرمايش ساختمانها ( خانه هاي خورشيدي )   

انرژي خورشيدي          

اطلس تابش نور خورشيد در كشور ايران. 

فتوولتائيك چيست؟     

وضعيت فن آوري.       

مزاياي انرژي خورشيدي از ديدگاه كلي   

گفتگو با دكتر يعقوبي:   

گفتگو با دكتر بهادري نژاد        

گفتگو با دكتر كعبي نژاد

ساخت سلولهاي پلاستيكي و بادوام و ارزان توسط دانشمندان دانمارك     

چين به دنبال پيشروشدن در زمينه مصرف انرژي جايگزين در پنج سال آينده است

استفاده از انرژی خورشيدی در جوامع روستايی و عشايری.

فصل چهار:انرژي آب     

مفاهيم 

تعريف انرژي برق و آبي 

استفاده از انرژيهاي آبي نياز امروز و فرداي بشر.   

تلاش براي توليد انرژي سبز     

ايران سومين كشور سدساز دنيا  

نيروگاه آبي و اثرات زيست‌محيطي آن    

احداث و بهره برداری نيروگاههای برق-آبی کوچک         

مرحله بهره برداری       

فصل پنجم :انرژي باد    

مقدمه  

كاربرد انرژي باد

استفاده از انرژي باد در آغاز هزاره سوم   

نيروی باد به عنوان يک منبع جديد تامين برق با سريعترين رشد در سطح جهان   

طراحی ميادين بادخيز  

انرژي بادي از ديدگاه اقتصادي   

تكنولوژي توربينهاي باد 

توربين‌هاي بادي جديد ۸۰ درصد بيشتر از نوع معمولي آن انرژي توليد مي كنند   

افزايش طرفداران توليد برق بادي

انرژي بادي" راه حل مشكل كمبود انرژي

توليد برق از منابع انرژی سبز در آلمان 13 درصد افزايش يافت    

آلمان و حداكثر استفاده از انرژي باد      

خانه هاي انگليس برق خود را از باد مي گيرند.   

احداث بزرگترين مزرعه توربين بادي در شمال اروپا        

کانادا و احداث يک نيروگاه بادي ۳۰ مگاواتي      

چين و احداث اولين نيروگاه بادي برون ساحلي   

تايوان استفاده از انرژي باد را توسعه مي دهد      

نقشه سرعت و جهت وزش جريانهاي باد در كره زمين ترسيم شد  

برسي استفاده از انرژي باد خاور ميانه:مزرعه هاي بادي محل برداشت انرژي

ايران و استفاده از انرژي باد       

مناطق باد خيزدر ايران  

فصل ششم:انرژي زمين گرمايي  

آشنايي‌ با انرژي‌ زمين‌ گرمايي‌    

تاريخچه توليد انرژي برق از انرژي زمين گرمايي  

مقايسه انرژي زمين گرمايي با آب

ديدگاه اقتصادي انرژي زمين گرمايي      

ديدگاه زيست محيطي انرژي زمين گرمايي        

امكان استفاده از انرژي زمين گرمايي در پنج منطقه ايران 

شواهد وجود منابع زمين گرمايي در ايران  چيست؟       

نقشه پراكندگي مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي در ايران.       

فصل هفتم:انرژي بيوگاز 

تعريف 

بيوگاز، انرژي از ياد رفته

بيوديزل چيست؟        

سوخت هيدروژن        

تحقيق و توسعه

اطلس انرژيهاي قابل توليد از روش بيوماس        

فصل هشتم:انرژي پيل سوختي  

دلايل استفاده از پيل سوختي    

مزاياي پيل سوختي نسبت به ساير سيستم هاي برق معمولي موجود       

كاربردهاي پيل سوختي 

اصول کارکرد و انواع پيلهاي سوختي      

برخي چشم‌اندازهاي كاربرد تکنولوژي پيلهاي سوختي     

تامين مواد اوليه مهمترين مشکل توليد پيلهاي سوختي در داخل کشور     

دو مثال از به کارگيري فناوري پيل سوختي در جهان      

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول