بررسي علل افزايش سن ادواج در بين جوانان گروه سني 26 تا 35 سال در یک شهر

کد محصول: 763
قیمت: 20,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

ازدواج يكي از مهمترين نيازهاي آدمي است كه دين مقدس اسلام به آن اهميت فراواني داده است و آن را از مهمترين سنت هاي ديني شمرده كه مايه بركات بي شماري است از نظر قرآن ازدواج مايه آرامش روح و روان آدمي است ، اين خود از نشانه هاي رحمت بزرگي خداوند است تشويق اسلام به ازدواج خصوصاً در سن جواني و كراهت اسلام از تجّرد و رهبانيت در بسياري از سخنان معصومين آمده است . آثاري چون بزرگداشت سنت پيامبر قرار گرفتن در ولايت و حمايت خداوند به خشم آوردن شيطان كامل شدن ايمان جوانان زياد شدن روزي و مانند آن از بركات ازدواج ، در كلام امامان شمرده است همچنين تاخير درآمد ازدواج در بعضي روايات مردود دانسته شده و تاكيد شده است .

 هيچ چيز نبايد باعث تاخير انسان در ازدواج شود ، حتي اگر فقر باشد . در روايتي مردان بدون همسر را سرزنش مي كند و تجرد را به سبب شرور شدن مي داند و در روايتي ديگر به كساني كه صاحب دخترهستند . سفارش مي كند در ازدواج دخترانشان تعجيل كنند كه در اينجا به اين روايت اشاره مي كنيم :

فرمت : word | صفحات :50

چكيده :

پيشنهاد ازدواج دادن بي شك يكي از مهمترين و بزرگترين گامهايي ميباشد كه تا به حال برداشته ايد. شما خواهان آن هـستـيد كه در آن لحظه همه چيز عالي و بـه بـهتـريـن نحو پيش رود و از آن مهمتر كه ميخواهيد پاسخ وي مثبت بـاشـد! ايـن نكـات را هــنگام دادن پيشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهيد تا شانس موفقيت شما افزايش يابد.ازدواج مـصـدر ثـلاثى مزيد از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است , اين دو واژه در اصطلاح فـقـهـى وقـانـونـى , بـه معناى رابطه اى است حقوقى كه لازمه آن , جواز كامجويى بين زن ومرد مـى بـاشـد, چنان كه واژه نكاح نيز به همين معناست , هر چند از نظر لغت , ازدواج به معناى متحد شدن دو انسان ونكاح به معناى همخوابگى آن دو مى باشد.  بنابراين , نكاح وازدواج به معناى حق همخوابگى وبه وحدت رسيدن است , كه معنايى است لغوى و عـقـد عـامل پيدايش اين حق است , هر چند فقها و حقوقدانان در بسيارى از موارد مقصودشان از نكاح وازدواج , عقد خاص مى باشد.   ازدواج به عنوان سنتی پسنديده در تمامی جوامع در طول تاريخ از جايگاه خاصی برخورداربوده است . شروع زندگی مشترک روزنه ای بر ارضای نيازهای زيستي ، روانی و اجتماعی می باشد ، با اين حال بنا به دلايل متعدد امروزه بسياری از ازدواجها به طلاق منجر می شود .انگيزه های افراد برای تشکيل زندگی مشترک ، متعدد است ، بعضی از اين انگيزه ها به دليل ناهمخوانی  با واقعيتهای زندگی زناشويی محکوم به شکست می شود . در اين مطلب سعی بر اين است تابه انگيزه هايی که احتمالا به شکست در زندگی مشترک (طلاق) منجرمی شود ، نظری بيفکنيم .  امام رضا (عليه السلام) فرمود : جبرئيل امين بر پيامبر خدا (ص) نازل شده و عرض كرد : اي محمد ( ص ) پروردگارت به تو سلام مي رساند و مي فرمايد : دختران و زنان با كره مانند ميوه درختان هستند و همان طور كه ميوه وقتي مي رسد ، چاره اي جز چيدن ندارد ، و الا تابش خورشيد و وزش باد آن را فاسد مي كند ، دختران و زنان با كره هم ( وقتي به سن بلوغ و ازدواج مي رسند ) چاره اي جز ازدواج ندارند والا از گرفتار شدن به فتنه و انحراف ، در امان نيستند . پس رسول خدا مردم را جمع كرد و به منبر رفت و پيام پروردگار عزيز را به آنان ابلاغ كرد . بنابراين از نظر اسلام تاخير ازدواج امر نكوهيده اي است كه مورد حمايت خدا نيست .  اما آن چه امروز در جوامع اسلامي ، خصوصاً جامعه ما در عمل ديده مي شود . متاسفانه برخلاف سفارشات اسلام است و آمارها از بالا رفتن سن ازدواج حكايت دارد . بنابر آماري كه در روزنامه ها منتشر شده ميانگين سن ازدواج پسران از 24 سال و دختران از 18 سالگي است در سال 75 به ترتيب به 26 و 22 در سال 80 رسيده است . در حالي كه طبق آمار ديگري ، ميانگين سن ازدواج در پسران 33 و دختران 28 سال مي باشد . اين افزايش بي سابقه سن ازدواج مشكلات فراواني به دنبال خواهد داشت گرچه در اين مقاله مجال بررسي آن فراهم نيست ، ولي فهرست وار به برخي مشكلات ناشي از اين افزايش اشاره كرد : افسردگي ، مبتلا شدن به وسواس در انتخاب همسر – بلاتكليفي – احتمال افزايش انحراف اخلاقي - احساس سربار بودن و ...

 بيان مسئله :در طي اين تحقيق ما برآنيم تا به سوالات زير پاسخ دهيم و تاثير هر كدام از عوامل زير را بر روي بالا رفتن سن ازدواج بررسي كنيم . با توجه به اينكه عوامل همچون ، عوامل اقتصادي و عوامل اجتماعي ، سنت هاي خانوادگي و قبيله اي ، نوع نگرش افراد نسبت به امر ازدواج موانع سه راه ازدواج و ... در اين امر موثر مي باشند اين سوالات مطرح مي شود كه اين تحقيق درصد پاسخ گويي به آنهاست .

1- آيا عوامل اقتصادي مانند وضع مالي ، انتظارات طرفين و غيره . در بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

2- آيا عوامل اجتماعي مانند فرهنگ جامعه ، آماده نكردن جوانان براي ازدواج از طرف جامعه و ... در بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

3- آيا تست هاي خانوادگي و قبيله اي مانند پايبندي به مهريه هاي سنگين ، گرفتن مراسمات پر خرج و ... در بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

4-آيا نگرش منفي افراد نسبت به ازدواج در بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

5- آيا موانع و مشكلات سر راه ازدواج آنقدر زياد هستند كه عامل مهمي در بالا رفتن سن ازدواج باشند؟

با توجه به ساختار جامعه ايراني و تاثير همه ي عوامل بالا در امر ازدواج هر كدام از مسائل بالا مي تواند در بالا رفتن سن ازدواج در جوانان تاثير بسزائي داشته باشد .

لذا محقق در اين تحقيق قصد پاسخ گويي به اين سوالات و پيدا كردن درصد تاثير هر كدام از اين مسائل در بالا رفتن سن ازدواج در جوانان است . با پيدا كردن جواب اين سوالات و درصد تاثير هر كدام مي توان براي از ميان برداشتن هر كدام قدمهاي را بر داشت .

اهميت و ضرورت تحقيق :ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعي است كه از زمانهاي بسيار قديم بلكه از آغاز زندگي بشر مرسوم بوده است . پيماني است مقدس كه در بين تمام اقوام و ملل هاي مذهبي و غير مذهبي ، و در تمام اعصار و امكنه ، وجود  داشته و دارد .

در اين پيمان مقدس ، زوجين يعني زن و مرد زندگي مشتركي را تاسيس مي كنند و پيمان مي بندند كه در كنار هم ويار و غمخوار يك ديگر باشند . ازدواج براي انسانها يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژه آنها سرچشمه مي گيرد . چنانكه انسان به آب و غذا نياز دارد . در سنين مخصوصي به ازدواج هم نياز پيدا مي كند . هر يك از دخت و پر در سنين بلوغ احساس مي كنند كه جنس مخالف را دوست دارند و خواستار وصال همديگر هستند  . ازدواج يك خواسته طبيعي است كه همه جوامع بشري و اديان آسماني بر آن صحه نهادند با توجه به اينكه ازدواج يكي از مهمترين مسائل زندگي هر فرد است و موفق بودن يا نبودن آن و به موقع بودن يا نبودن آن در زندگي فرد و به موازات آن در زندگي اجتماعي موثر است اهميت و ضرورت اين امر مشخص مي شود . از آنجايي كه بالا رفتن سن ازدواج تبعات اجتماعي ، اقتصادي و اخلاقي فراوان دارد پيدا كردن علل و عوامل افزايش سن ازدواج اهميت ويژه اي دارد . از جمله آثار بالا رفتن سن ازدواج مي توان به سست شدن بنيان خانواده ، ناهنجاري هاي اخلاقي و جنسي ، بالا رفتن فشارهاي روحي و رواني در افراد ، بي هدف شدن زندگي ،افسرده شدن افراد را نام برد . پيدا كردن عوامل افزايش سن ازدواج به بع آن از ميان بردن اين عوامل مي توان به سلامت جامعه كمك بزرگي بكند . همه عوامل گفته شده در بالا اهميت و ضرورت اين تحقيق را به خوبي روشن مي كند زيرا پيدا كردن جواب اين سوالات و همچنين اقدام عملي براي ريشه كني عوامل آنها مي تواند سن ازدواج را كاهش داده و در سلامت جامعه تاثير بسزايي داشته باشد.

فرضيات تحقيق

1- عوامل اقتصادي مانند وضع مالي و انتظارات طرفين باعث بالا رفتن سن ازدواج مي شود .

2- عوامل اجتماعي ، مانند فرهنگ جامعه و آماده نكردن جوانان براي ازدواج باعث بالا رفتن سن ازدواج در جوانان مي شود ؟

3- سنت هاي خانوادگي و قبيله اي مانند پايبند به مهريه سنگين گرفتن مراسمات پر خرجچ و بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

4- نگرش منفي افراد نسبت به زندگي مشترك و ازدواج در بالا رفتن سن ازدواج موثر است ؟

5- موانع مشكلات سر راه ازدواج باعث بالا رفتن سن ازدواج در جوانان مي شود .

6- به نظر مي آيد كه علت بالا رفتن سن ازدواج داشتن انحرافات اخلاقي و مشكلات خانوادگي باشد .

7- به نظر مي رسد كه بالا رفتن سن ازدواج مشكل خدمت سربازي و تحصيلات در بين جوانان باشد .

8- به نظر مي رسد كه علت بالا رفتن سن ازدواج نداشتن تفاهم يا حساس بودن طرفين

مقدمه

چكيده :

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

فرضيات تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي

بررسي علل افزايش سن ازدواج در جوانان دختر و پسر شهر...

هدفهاي جزئي

روش تحقيق

متغيرها

تعريف واژگان

ادبيات تحقيق :

پيشينه تحقيق :

نظريه ها

نمونه گيري و چگونگي آن در تحقيقات علوم انساني

1-   ازدواج به منزله پاسخی به سنتهای خانواده:

2-   ازدواج به منظور فرار از تنهايي:

3-   ازدواج به منظور جبران کمبودهای شخصي:

4-   ازوداج به خاطر ارضای نياز جنسي:

5-   ازدواج به منظور داشتن فرزند:

6-   پذيرش انتظارات اجتماعي:

7-   رفع مشکل بيکاري:

8-   ازدواج به عنوان وسيله ای برای رسيدن به اهداف ديگر:

9-   ازدواج به خاطر بالارفتن سن:

10-  ازدواج به خاطر نجات يک انسان:

11-  ازدواج به خاطر رفع بحران:

12-  ازدواج به خاطر فرار از مشکلات خانوادگی :

13-  ازدواج به خاطر عشق:

14-  ازدواج به خاطر فرار از يکنواختی زندگي:

15-   ازدواج به دليل برداشت غلط از مفاهيم :

16-   ازدواج به مفهوم پذيرش جبر:

17-   دوران کوتاه نامزدي:

18-  در کل احتمال آسيب زا بودن ازدواج افراد با شرايط زير قابل پيش بينی

است :

19. ازدواج به خاطر جذابيت ظاهري:

تعريف نمونه :

تعريف جامعه آماري :

نتيجه تحقيق :

پرسشنامه

محدوديت هاي تحقيق :

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول