پروژه نامساعد بودن جو عاطفي خانواده و فرار دختران

کد محصول: 760
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

بيان مسأله

در مطالعات علمي، ميزان كجرفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي با شاخص هاي متعددي مثل، شاخص هاي فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي مقايسه شده است و به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب هاي اجتماعي باستثناء خودكشي تنها با بحران هاي اقتصادي رابطه نداشته و جريان زندگي ماشيني و بهزيستي و تعارض هنجارها در پيدايش كج رفتاري ها و بيماري هاي اجتماعي تاثير بيشتري داشته است.مسائل اجتماعي مثل بيكاري، تراكم جمعيت، محل زندگي نامناست، عدم مراقبت هاي بهداشتي مشكلات آموزشي، بزهكاري جوانان، اختلافات رواني، تعارضات اخلاقي، هزينه جنگ ها وتخريب آنها هر يك زمينه مساعدي براي ناسازگاري هاي اجتماعي است.در عصر جديد، با پيشرفت تكنولوژي توجه به ارزش هاي مادي و بي توجهي نسبت به امور معنوي، اخلاقي، اعتقادي و اختلاف بين دو نسل (والدين و فرزندان) بيشتر مي شود. در نتيجه تعاملات و روابط انساني در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد مي‌شود. پرورش محيط نامساعد، به بيكاري و ولگردي افراد كمك مي‌كند و ولگردي نيز به نوبه خود به ازدياد ارتكاب جرايم منجر مي شود.دوران نوجواني، دوره بحراني است كه فرد باغليان احساسات و تغيير حالت هاي آني روبروست، معمولا داراي خلقي سركش است در زمينه تغيير عقايد و ايدئولوژي كنجكاوي به خرج مي دهد و انتظاراتش از زندگي بيشتر مي شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكري است و سعي مي‌كند خود را با معيارهاي جديد و دلخواهش هماهنگ سازد و به همين خاطر با اولياء مدرسه و والدين خودش، اختلاف عقيده پيدا مي‌كند.

معمولا والدين خواستار ارزش هاي سنتي هستند ولي نوجوانان پذيراي اين ارزش ها نيستد و معيارهاي جديد فرهنگي را بيشتر مي پسندند. جوانان استقلال فكري و استقلال در تصميم گيري را حق مسلم خود مي دانند، در حالي كه والدين فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان كودكاني فرض مي كنند كه قدرت تصميم گيري درست را ندارند. با عميق شدن اين اختلافات رابطه عاطفي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و نوجوان احساس خلا وتهي بودن مي‌كند و فضاي منزل و مدرسه را براي خود غير قابل تحمل مي داند و چون در اين دوره قدرت خطرپذيري فرد فوق العاده بالاست، ممكن است براي اثبات حقانيت خود، دست به كارهاي مخاطره آميز بزند و محيط خانواده را ترك كند.

اهميت ضرورت پژوهشي

انسان به عنوان موجودي منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشكلات پيچيده اي دارد كه تحليل و حل  و فصل آنها نياز به تعمق و ديد همه جانبه دارد. هر فرد ظرفيت رواني خاصي دارد كه غفلت از آن جامعه بشري را با تهديد و خطر روبرو مي سازد. امروزه بسياري كودكان و نوجوانان بدون آينده مشخص و اميدوار كننده همراه با احساس اضطراب، بي هويتي، سرگرداني در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌كاراني كه در كانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند نوجواناني هستند كه به نحوي فرار از مدرسه و يا فرار از خانه داشته اند. به ويژه در چند سال اخير آمار فراريان از خانواده رو به فزوني است و متاسفانه تعداد زيادي از اين آمار را دختران تشكيل مي‌دهند كه از نظر جسمي و رواني نسبت به پسران آسيب پذيرتر هستند.

براي مطالعه و بررسي علمي رفتارهاي انساني، بخصوص در زمينه كجروي، هم از لحاظ ذهني به صورت شناخت مفاهيم خاص، و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق  عيني براي گسترش پژوهش هاي علمي در اين زمينه نيازمنديم (فرجاد، 1375).

در هر جامعه براي شناخت چگونگي ماهيت كجروي، ابتدا بايد اطلاعاتي در مورد آن جامعه و هنجارهاي فرهنگيش، يعني آنچه كه به وسيله خود مردم خلق شده و از آن پيروي مي كنند داشته باشيم (همان منبع).

در فرهنگ جامعه ايراني، نوجواناني كه خود مدار هستند و كمتر حاضر به اطاعت و تسليم در برابر اوليا هستند، خاطي به شمار مي روند و همين مسئله باعث تضاد و تعارض بين نوجوان و خانواده مي گردد. فرزند اين خانواده ها، اكثراً به علت فقدان آگاهي لازم، ناپختگي و عدم بلوغ اجتماعي و فكري چاره مشكلش را در فرار مي بينند. بديهي است پس از اقدام به فرار، خطرات زيادي اين فرزندان را كه به راستي سرمايه هاي عظيم اين مملكت هستند تهديد مي‌كند. از يك طرف سلامتي جسمي، رواني و امنيت فرد در معرض خطر قرار مي گيرد و از طرف ديگر سلامتي جامعه تحت تاثير قرار مي گيرد. فرار دختران در مقايسه با فرار پسران به دليل مسائل فرهنگي جامعه و نيز آسيب هاي جدي كه دختران در معرض آن هستند و خصوصيات فردي و جنسي اين گروه، مشكلات بيشتري را براي آنها و خانواده‌هايشان ايجاد مي‌كند. به طوري كه بازگشت مجدد آنها پس از خروج از خانه حتي براي چند روز قابل پذيرش نيست.

اين افراد معمولا براي رفع نيازهاي اوليه خود مثل گرسنگي و داشتن سرپناه مجبورند به سرقت وهمكاري با باندهاي قاچاق و … مي شود و معمولا پس از دستگيري، مدتي را در زندان يا كانون هاي اصلاح تربيت به سر مي برند. در اين مراكز نوجوانان راه هاي بيشتري براي اقدام به بزهكاري ياد مي گيرند و متاسفانه بدون هيچگونه اصلاحي و بدون هيچتگونه توضيحي به علت و ريشه اصلي فرار، به جامعه و خانواه باز گردانده مي‌شود و از آنجا كه مُهر فرزند بد و دانش آموز بد به پيشاني آنها خورده است ايندفعه بيش از پيش تحت فشار رواني قرار مي گيرند و معمولا مجدداً اقدام به فرار مي كنند و  مرتكب جرائمي مثل سرقت، فحشا و يا فروش مواد مخدر مي گردند.

تحقيق حاضر در صدد است با جمع آوري اطلاعات، پيرامون علل بروز مشكل فرار دختران از خانه راهگشاي اقدامات موثر در زمينه پيشگيري و درمان مشكل مذكور باشد.

اهداف تحقيق:

اهداف اصلي اين تحقيق عبارت است از:

نشان دادن درستي اين مطلب است كه نامساعد بودن و جو عاطفي خانواده، وجود ارتباط بين دختر و پسر و فشار رواني ناشي از محدوديت هاي ايجاد شده از جانب مدرسه احتمال فرار دختران از خانه را افزايش مي دهد.

متغير هاي تحقيق:

متغير مستقل: در اين تحقيق متغير مستقل عبارت است از 1- نامساعد بودن جو عاطفي خانواده 2- ارتباط بين دختر و پسر 3- فشار رواني و عاطفي از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي 4- فقر اقتصادي 5- فقر فرهنگي

متغير وابسته:

در اين تحقيق متغير وابسته عبارت است از «فرار دختران از خانه»

متغير تعديل كننده:

در اين تحقيق متغير تعديل كننده جنسيت و سن مي باشد كه به همين منظور جهت كنترل اين متغيرها از دختران سنين 15 تا 18 سال استفاده شده است.

فرضيه هاي پژوهش

1-      نامساعد بودن جو عاطفي خانواده، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.

2-      ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.

3-      فقر اقتصادي، احتمال فرار دختران را از خانه را افزايش مي دهد.

4-      فقر فرهنگي، خانواده (جمعيت زياد، بيسوادي والدين، مهاجرت) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.

5-      احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي شود.

تعاريف عملياتي متغيرها:

- خانواده: واحد اساسي جامعه است كه شامل دو نسل است كه با ازدواج، خون و فرزندخواندگي با هم عهده دار مسئوليت، رشد، ثبات و حفظ خود هستند مي باشد (ثنايي، 1375).

- نامساعد بودن جو عاطفي خانواده: عبارت است از حالتي است كه خانواده را دچار مشكل مي‌كند از جمله ناتواني در كاركرد هاي خانوادگي، عدم ارضاء نيازهاي اعضاء خانواده، روشن نبودن نقش‌ها و انتظارات و روابط نابسامان در بين اعضاء خانواده.

- ارتباط بين دختر و پسر: برقراري روابط پنهاني بين دو جنس مخالف پيش از ازدواج.

- فقر اقتصادي: عبارت است از ناتواني برآورده شدن نياز هاي مالي فرد

- فقر فرهنگي: عبارت است از تفاوت هنجارهاي خانواده با هنجارهاي موجود در جامعه و از جمله مهارجت و اسكان در محله هاي فقير نشين، پايين بودن سطح تحصيلات والدين و  كثرت فرزندان در خانواده ها (خانواده هايي با بيش از 3 فرزند)

- فشار رواني: احساس تنش و ناراحتي كه در اثر يك رخداد براي فرد پيش مي آيد و موجب ايجاد اختلال در كاركردهاي بدني و رواني فرد مي شود.

-        مشكلات تحصيلي: هرگونه  مسئله اي كه از روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان جلوگيري مي‌كند مثل برخورد منفي معلمين، مقررات محدود كننده مدرسه

-        فرار دختران از خانه: خروج از خانه توسط دختران 18-15 ساله، بدون اجازه والدين و به قصد عدم مراجعت به منزل.

-        فشار رواني ناشي از محدوديت هاي ايجاد شده از جانب مدرسه: شامل ضوابط و قوانين محدود كننده اي است كه در مدرسه وجود دارد مثل محدوديت در تاخير ورود به مدرسه و غيبت، محدوديت در پوشش و اونيفورم مدرسه، محدوديت در آرايش، ضعف درسي و ….

مقدمه:

ابتدا ويژگي هاي فردي خانوادگي (وضعيت اقتصادي-فرهنگي و جو عاطفي) و تحصيلي دختران فراري را بوسيله آمار توصيفي به شكل جداول و نمودارها آماره هاي توصيفي فرواني و درصد ارائه نموده و تصويري از وضعيت جمعيت شناختي آنان ارائه مي گردد. در اين قسمت به توصيف عوامل موثر در فرار از منزل اين دسته از دختران نيز پرداخته خواهد شد. پس از آن فرضيه هاي پژوهش مطرح شده و يافته هاي تحليلي در خصوص رد يا تاثير اين فرضيه ها بر اساس نتايج آزمون خي دو دو متغيره بررسي خواهد شد. از آنجايي كه مقياس اندازه گيري متغيرهاي مستقل در اين پژوهش اسمي ميباشد. مناسب ترين آزمون استنباطي براي بررسي فرضيه ها تحليل خي دو دو متغيره مي باشد.

1)ويژگيهاي توصيفي دختران فراري

روش تحقيق

طرح تحقيق:

پژوهش حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي است و از نظر كنترل متغيرها يك پژوهش علمي- مقايسه اي است كه علل احتمال فرار دختران ازخانه را مورد مطالعه قرار مي دهد.

جامعه‌ي آماري:

روش آماري:

ابزار تحقيق:

اعتبار و روايي پرسشنامه:

چگونگي اجراي آزمون:

تبيين آماري يافته ها:

مشكلات و محدوديت هاي تحقيق

پيشنهادات:

منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول