دانلود مقاله دستگاه عصبی

کد محصول: 756
قیمت: 24,000 تومان
تعداد صفحات 45
فرمت: word
توضیحات محصول

دستگاه عصبي
جانداران پر سلولي، براي ايجاد هماهنگي بين اندامهاي مختلف بدن خود نياز به دستگاههاي ارتباطي دارند.  دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه‌اي كه دارد در جهت ايجاد اين هماهنگي بوجود آمده و تكامل يافته است.  اين دستگاه بدن را در برابر تغييرات محيط خارج و تغييرات داخلي بدن هماهنگ و سازگار مي كند و براي اين كار، در بعضي موارد از كمك غدد درون ريز هم بهره مي گيرد. از نظر ساختاري،  دستگاه عصبي از دو بخش دستگاه عصبي مركزي و دستگاه عصبي محيطي تشكيل شده است.  دستگاه عصبي مركزي شامل مغز ونخاع است كه مراكز كنترل اعمال بدن
مي باشند اين دستگاه اطلاعات دريافتي از محيط اطراف و درون بدن را تفسير كرده و به آنها پاسخ مي دهد.  دستگاه عصبي محيطي هم شامل اعصابي است كه از اكسونها و دندريت هاي بلند تشكيل شده‌اند و مغز و نخاع را به قسمت هاي ديگر بدن ارتباط مي دهند و در مجموع شامل 31 جفت عصب نخاعي و 12 جفت عصب مغزي مي باشد.  دستگاه عصبي محيطي شامل دو بخشي حسي و حركتي است.  بخش حسي دستگاه عصبي محيطي،  ارسال پيام عصبي رااز اندامهاي حسي به مراكز عصبي برعهده دارد.  بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي،  ارسال پيام عصبي را به اندامهاي عمل كننده به عهده دارد و خود شامل دو بخش دستگاه عصبي پيكري و دستگاه عصبي خود مختار مي باشد.  (شكل 1-1)
بافت عصبي:
بافت عصبي شامل دو گروه از سلولها است،  سلولهاي عصبي يا نورنها  كه براي تحريك كردن يا مهار كردن و براي هدايت ا مواج عصبي تخصص عمل يافته‌اند و مسئول ويژگيهاي عملكردي بافت عصبي مي باشند و سلولهاي نور و گليا كه به اختصار گليا ناميده مي شوند و داراي عملكرد كمكي وپشتيباني مهمي مي باشند.  از نظر بافت شناسي سيستم عصبي مركزي از ماده خاكستري و ماده سفيد  تشكيل شده است.  ماده خاكستري  حاوي  جسم سلولي  سلولهاي عصبي مي باشد كه در شبكه‌اي از زوائد  سلولهاي  عصبي و گليايي احاطه شده اند.
ماده سفيد به طورعمده از زوائد درازنورونها كه اكثريت آنها توسط غلاف ميلين احاطه           شده اند تشكيل شده و جسم سلولي در آن وجود ندارد.  در ماده خاكستري و ماده سفيد تعداد زيادي سلول نور و گليا و شبكه هاي مويرگي نيز مشاهده مي شود.
ساختار نورن:
انواع نورون:
سلولهاي نوروگليا (neuroglia = glia):
1)    آستروسيت ها
2)    اليگو دندروسيت ها
3)    ميگرو گلي
4)    آپانديموسيت‌ها
نوروگلياهاي غير عادي
دستگاه عصبي مركزي
تكامل جنيني سيستم عصبي در انسان:
نخاع:
اعصاب نخاعي:
طناب خلفي نخاع
طناب طرفي نخاع
طناب قدامي نخاع
بصل النخاع  (medulla oblongat )
نماي خارجي بصل النخاع:
هسته ها و راههاي عصبي مرتبط با بصل النخاع:
راه قشري – نخاعي (راه هرمي):
الف) راههاي نزولي
مسير سيستم ستون خلفي – لمنيسكوس مياني
ب) راههاي صعودي :
راههاي نخاعي تالاموسي و نخاعي تكتومي :
رشته هاي نخاعي مشبكي
راههاي نخاعي - مخچه اي
ارتباط هسته هاي بصل النخاع با مخچه:
هسته كونه آتوس خارجي
هسته هاي زيتوني تحتاني
دستگاه عصبي محيطي(PNS)

فيبر عصبي
انتقال اكسوني:
1-انتقال رو به جلو آهسته:
2- انتقال رو به جلو سريع:
3- انتقال روبه عقب

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول