روش تحقیق تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر

کد محصول: 735
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 110
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه  تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلید واژه ها: مرانگی ، زنانگی ،دانشجو، رشته تحصيلي

بیان مساله:

درباره افرادی فکر کنید که برای اولین بار در یک ضیافت یا کلاس درس دیده اید. به چه چیزی بسیار توجه می کنید؟ شاید به لباس ها و یا رنگ موی آنها دقت کنید. به احتمال ضعیف گاه ممکن است متوجه رنگ چشم یا انگشتری آنها شوید؟ شاید به نحوه حرکت دادن دست های آنها هنگام سخن گفتن یا آهنگ صدایشان دقت کنید. به هر حال یکی از مواردی که مطمئناً توجه خواهید کرد و در واقع ممکن نیست به آن بی‌توجه باشيد جنسیت فرد است. آیا فرد زن است یا مرد؟ ممکن است زنی نظرتان را جلب کند که دارای ویژگی ها و خصوصیات محسوس مردانه باشد به طوری که کنجکاو شوید از حرفه و تحصیلات و علایق او اطلاع کسب کنید و از دیدن ظاهر ظریف ولی خصوصیات مردانه وی شگفت زده شوید. عکس این موضوع نيز صادق است مردی نظرتان را جلب می کند که بر خلاف ظاهر مردانه اش دارای روحیات و ویژگی های زنانه میباشد.

میزان مردانگی و زنانگی در افراد مختلف متغیر است و دلیل بر این نیست که اگر مردی دارای روحیات لطیف تری نسبت به سایر مردان می‌باشد از نظر جنسی اشکال دارد. ما باید به این مساله توجه کنیم و اهمیت بدهیم که آیا این فرد که دارای روحیات لطیف تری میباشد توانسته است دنیای خود و احساسات خود را شناسایی کند و بر اساس آن زندگی و حرفه و رشته تحصیلی و ... خود را تعیین کند! یا اینکه اطرافیان این فرد و جامعه بی توجه به ویژگی های او، او را به سمت مشاغل فنی و به شدت مردانه که کاملاً متغایر با خصوصیات و رو حیات وی می باشد سوق داده است! عکس این متغیر نیز میتواند در زنان صادق باشد. شناسایی خصوصیات افراد و کمک به افراد جهت موفقیت بیشتر در زندگی و در نتیجه داشتن یک زندگی بهتر و شادتر یکی از مسایلی است که نمیتوان از آن گذشت و نسبت به آن بی توجهی کرد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش:

در جامعه ای که پیش روی ما است بسیاری از افرادی را می بینیم که بدون انگیزه به دنبال کار و تحصیل میروند. بدون اینکه استعداد ها و یا علایق درونی و نهفته خود را شناخته باشند. در جامعه ما، متاسفانه معیاری جهت سنجیدن و شناسایی علایق و استعداد های دانش آموزان وجود ندارد. همین طور اهمیتی هم به این موضوع داده نمیشود. اگر عکس این قضیه صادق بود و ما می توانستیم علایق و استعداد های دانش آموزان و افراد را بررسی کنیم، می توانستیم آنها را به سمت حرفه یا رشته ای هدایت کنیم که علاوه بر موفقیت برای فرد لذت به همراه دارد.

در این پژوهش که به طور کلی هدف ما شناخت ویژگی های زنانه و مردانه در دانشجویان پسر دو رشته هنر و فنی مهندسی میباشد، متوجه می شویم که آیا اصولاً رابطه ای بین مردانگی و زنانگی و تعیين رشته وجود دارد و هم اینکه آیا افرادی که روحیه لطیف تری دارند به سوی کارهای هنری رفته اند یا اینکه در زمینه مهندسی و رشته های فنی مشغول به تحصیل هستند.یکی از ضرورت های این تحقیق، شناسایی استعداد های درونی و نهفته و کشف علایق افراد قبل از انتخاب رشته جهت تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی میباشد. جای بسی تاسف است که فردی که استعداد خاصی در زمینه موسیقی دارد به دلیل نا شناس ماندن این استعداد و به جای شکوفایی و رشد و پرورش آن در یک رشته فنی که موفقیتی برای او به همراه ندارد، تحصیل کند.همین طور افرادی که دارای ویژگی هایی هستند که آنها را انعطاف پذیرتر میکند و با محیط سازگار تر، دارای قابلیت های بسیار زیادی برای انواع شغل ها میباشند، با این افراد میتوان ارتباطات خوبی برقرار کرد، همین طور این افراد میتوانند گروه هایی را تشکیل دهند در جهت حمایت به مردم نیازمند و ... امید است که با شناسایی خصوصیات و ویژگی های افراد و دانستن این نکته که شناسایی استعداد ها و علایق و خصوصیات افراد چه اهمیتی دارد، بتوانیم گامی مهم برای کمک به افراد جهت موفقیت بیشتر و لذت بیشتر از زندگی برداریم.

 هدف پژوهش:

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه بين دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر مي باشد.

سوالات پژوهش:

1- آیا بین دانشجویان مجرد و متاهل از لحاظ میزان مردانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان مجرد و متاهل از لحاظ میزان زنانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

3- آیا بین دانشجویان کارشناسی و ارشد از لحاظ میزان مردانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

4- آیا بین دانشجویان کارشناسی و ارشد از لحاظ میزان زنانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

5- آیا بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل از لحاظ میزان مردانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

6- آیا بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل از لحاظ میزان زنانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

7- آیا بین دانشجویان شاغل رشته فنی مهندسی و دانشجویان شاغل رشته هنر از لحاظ میزان مردانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

8- آیا بین دانشجویان شاغل رشته فنی مهندسی و دانشجویان شاغل رشته هنر از لحاظ میزان مردانگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

فصل اول (کليات پژوهش):

مقدمه

بيان مسئله

ضرورت و اهميت پژوهش

هدف پژوهش

سئوالات پژوهش

فصل دوم (پيشينه پژوهش):

هويت جنسي

پيدايي هويت جنسي

نظريه طرحواره جنسي

نقش يابي جنسي در اوايل کودکي

تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي

تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي

هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي

تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي

نقش يابي جنسي در نوجواني

هويت جنسي در ميان سالي

کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟

تصورات قالبي جنسي

عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي

عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي

تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان

ويژگي هاي جنس زن

ويژگي هاي جنس مرد

ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان

تغييرات نقش هاي مردان

عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد

تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي

نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي

تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران

نظريه طرحواره جنسيتي

سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي

رشد طرحواره جنسيتي

زنان و اقليت هاي قومي

حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي

وجود نگاه هاي سنتي

آيا زنان مي توانند رهبر باشند

زنان ، جرم ، خلافکاري

شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي

مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه

تفسير نره هاي مقياس GM وGF

فصل سوم (روش شناسي پژوهش):

طرح تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه گيري

ابزارهاي پژوهش

پاياني و اعتبار

فصل چهارم(نتايج):

الف:توصيف داده هاي آماري

ب: تحليل داده آماري

فصل پنجم(بحث در نتايج):

بحث در نتايج

محدوديت ها

پيشنهادات

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول