دانلود پروژه معماری سراي دوستي | مركز كودكان خياباني

کد محصول: 727
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 170
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

فصل اول :

مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:

1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران

2-1- موقعيت جغرافيائي

3-1- موقعيت طبيعي

4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران

5-1- ويژگيهاي اقليمي

1-5-1- دما

2-5-1- ميزان بارش

3-5-1- رطوبت نسبي

4-5-1- روزهاي يخبندان

5-5-1- روزهاي باراني

6-5-1- باد

7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان

8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان

9-5-1- ارتفاع بناها

10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه

7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري

منابع و ماخذ فصل اول

فصل دوم:

تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:

1-2- تعريف و تبيين موضوع

2-2- تعريف كودك

1-2-2- تعريف كودكان خياباني

3-2- تاريخچه كودكان خياباني

4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان

1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران

5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»

6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان

7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني

8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني

9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني

1-9-2- مدرسه (اجتماع)

2-9-2- وضعيت رواني

3-9-2- مشكلات رفتاري

10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان

1-10-2- سازمان بهزيستي

2-10-2- شهرداري

3-10-2- سازمان بين‌المللي

11-2- آمار كودكان خياباني

12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران

13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني .....

14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق

15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني .......

منابع و ماخذ فصل دوم

فصل سوم:

مباحث عمومي مرتبط با پروژه:

1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)

2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)

3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان

4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك

5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني

6-3- روانشناسي دوران نوجواني

1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان

2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان

7-3- كودك، معماري و فضا

1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري

8-3- معماري براي كودكان

9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان

منابع و ماخذ فصل سوم

فصل چهارم:

بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:

1-4- مراكز خارجي:

1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه

2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا

3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)

4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)

5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان

6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي

7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا

2-4- مراكز داخلي:

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار

1-1-2-4- موقعيت

2-1-2-4- اجزاء طرح

3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح

2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر

3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف

4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي

منابع و ماخذ فصل چهارم

فصل پنجم:

معرفي سايت پروژه:

1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران

1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي

2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران

2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي

3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن

1-3-5- جنسيت خاك سايت

2-3-5- آب در منطقه طرح

3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح

4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح

5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا

6-3-5- دسترسيهاي سايت

10-5- چكيده

منابع و ماخذ فصل پنجم

فصل ششم:

بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي

1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت

1-1-6- ساختمان اداري

2-1-6- ساختمان خوابگاه

1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها

2-2-1-6- آشپزخانه

3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه

4-2-1-6- محل تهيه غذا

5-2-1-6- محل طبخ

6-2-1-6- محل غذاخوري

1-6-2-1-6- سرو غذا

2-6-2-1-6- سرويسها

7-2-1-6- رختكن و سرويسها

8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز

9-2-1-6- رختشويخانه

1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي

2-9-2-1-6- قسمت شستشو

3-9-2-1-6- قسمت خشك كن

4-9-2-1-6- محل اتوكشي

3-1-6- ساختمان اجتماعات

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)

2-3-1-6- نمازخانه

3-3-1-6- كتابخانه

1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل

2-3-3-1-6- مخزن كتاب

3-3-3-1-6- سالن مطالعه

4-1-6- ساختمان آموزشي

1-4-1-6- گالري

2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي

3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)

4-4-1-6- سمعي و بصري

5-1-6- كارگاههاي تخصصي

1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري

2-1-5-1-6- محوطه تدريس

3-1-5-1-6- ماشين‌آلات

6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا

7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي

8-1-6- نگهباني

2-6- سازه

3-6- تاسيسات

1-3-6- گرمايش

2-3-6- حرارت مركزي

3-3-6- تهويه 

4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي

5-3-6- تهويه مطبوع

4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح

منابع و ماخذ فصل ششم

فصل هفتم:

توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول